WŁADZE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GIPSU

Kadencja w lATACH 2023

Robert Boroszko – Prezes Zarządu PSG

Henryk Kwapisz – Wiceprezes PSG

Jarosław Milewski – Członek Zarządu

Marek Gładysz – Członek Zarządu

Krzysztof Baranowski – Sekretarz Generalny