ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GIPSU

Robert Boroszko – Prezes Zarządu

Henryk Kwapisz – Wiceprezes Zarządu

Jarosław Milewski – Członek Zarządu

Marek Gładysz – Członek Zarządu