WŁADZE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GIPSU

Kadencja w lATACH 2018 - 2020

Jacek Pinkosz (NORGIPS) – Prezes Zarządu PSG

Maciej Kuczyński (RIGIPS) – Wiceprezes PSG

Robert Boroszko – Członek Zarządu

Jacek Jakubiszyn – Członek Zarządu

Krzysztof Baranowski – Sekretarz Generalny