Edukacja

Zestawienie informacji
1. Akredytowani trenerzy montażu suchej zabudowy
2. Standardowe wyposażenie pracowni do nauki montażu suchej zabudowy
3. Modułowy program nauczania montażu suchej zabudowy
4. Kształcenie Zawodowe wg standardów PSG;
5. Kampania Edukacyjna w internecie

1. Akredytowani eksperci i trenerzy montażu suchej zabudowy

Niżej wskazani pracownicy firm/producentów systemów suchej zabudowy ( tj. członków wspierających firm producenckich: Siniat, Rigips/Saint – Gobain i Norgips) lub inni trenerzy wskazani przez działy techniczne w/w firm są trenerami/ekspertami akredytowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu:.

1. Paweł Wójcik,
2. Wojciech Czyż,
3. Radosław R. Kowalski,
4. Henryk Bonemberg,
5. Michał Raer,
6. Stanisław Sobczyk,
7. Grzegorz Linke,
8. Elżbieta Wielechowska,
9. Tomasz Jaroszuk,
10. Rafał Kaczmarczyk,

Więcej informacji: biuro@www.srv67579.seohost.com.pl

2.Standardowe wyposażenie pracowni do nauki montażu suchej zabudowy

Zestaw narzędzi (grupa do 12 osób):
Drabina dwustronna 2 x 6 szczebli L (180 – 200 cm) drewniana lub aluminiowa – 2 szt.
Podnośnik do montażu płyt g-k na suficie o wysięgu min. 3 m – 1 szt.
Wkrętarka akumulatorowa do przykręcania płyt g-k wraz z zapasowym akumulatorem – 2 szt.
Przedłużacz długość 5 m – 2 szt.
Mieszadło wolnoobrotowe – 1 szt.
Wiertarka z udarem 1050 W – 1 szt.
Lampa halogenowa (300 – 500 W) – 1 szt.,
Przykładnica aluminiowa do docinania płyt g-k – 1 szt.,
Poziomica L = 80 cm – 1 szt.,
Poziomica L = 200 cm – 1 szt.,
Kątownik aluminiowy λ = 90º i długości ramion L = 50 cm – 1 szt.
Młotek gumowy – 1 szt.,
Nóż do cięcia wełny mineralnej – 1 szt.,
Piła ręczna otwornica do płyt g-k – 1 szt.,
Paca nierdzewna do szpachlowania o wym. np. 13 x 28 cm – 1 szt.,
Paca nierdzewna do szpachlowania o wym. np. 13 x 48 cm – 1 szt.,
Paca do szlifowania połączeń płyt g-k – 1 szt.,
Siateczki metalowe do szlifowania gr. 60 – 10 szt.,
Siateczki metalowe do szlifowania gr. 180 – 10 szt.
Sznur traserski – 1 szt.,
Kreda traserska – 1 op.,
Pędzel typu angielskiego szerokości 5 cm – 2 szt.,
Wiaderka o pojemności 10 l. – 2 szt.,
Szczypce kombinerki – 1 szt.,
Obcęgi do gwoździ – 1 szt.,
Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych (3 + 3) – 1 kpl.,
Szpachelka nierdzewna do naroży wewnętrznych – 1 szt.,
Pion pomiarowy ze sznurem – 1 szt.
Młotek 0,5 kg – 1 szt.
Ręczne nożyce do blachy – 2 szt.
………………………………………………………….

3. Modułowy program nauczania montażu suchej zabudowy Polskie Stowarzyszenie Gipsu zaprasza do korzystania z przykładowego modułowego programu nauczania i pakietów edukacyjnych do specjalizacji „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz”.

Opracowane, we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, materiały są adresowane do szkół zawodowych o profilu budowlanym, w szczególności kształcących w zawodach murarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Program i Pakiety edukacyjne dostępne są (na stronach ORE/KOWEZiU, Ośrodek Rozwoju Edukacji/ Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)

4. Kształcenie Zawodowe wg standardów PSG;

• Ważnym przełomowym etapem działań Stowarzyszenia dla sektora kształcenia zawodowego było w 2012 roku pilotażowe opracowanie i przekazanie 40 wyselekcjonowanym szkołom zawodowym o profilu budowlanym poradnika modułowego pt.; Technologia montażu systemów suchej zabudowy w dwóch tomach: uczeń i nauczyciel. Komplet tych archiwalnych poradników, kolejnego poprawionego wydania jest udostępniony na stronie KOWEZIU.
• Ponad 300 nauczycieli zawodu zostało przeszkolonych w naszych 3 centrach szkoleniowych w okresie 2015-2016
• Od 2012 do 2015 rozpowszechniono prawie 3 tys. podręczników modułowych i przedmiotowych.
• Od 2015 do 2016 przeszkolono blisko 120 członków Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych z zakresu SSZ
• Po korektach związanych z nową podstawą programową, opracowano i wydano w 2015 podręcznik dla budowalnych szkół zawodowych pt. Technologa Montażu SSZ przy uzyskanej dotacji MEN. Ponad 300 bibliotek szkolnych otrzymało ten podręcznik.

5. Kampania Edukacyjna w internecie

Na uwagę zasługuje fakt realizacji kampanii medialnej www.suchazabudowa.pl, która trwała w internecie od 16.04 do 24.10.2015r. Kolejna druga kampania została przygotowana na przełomie2016/2017 i stanowiła pionierski projekt edukacyjny dla branży budowlanej. Celem tego działania była promocja i przedstawienie wielu zalet i cech SSZ dla prawie miliona zainteresowanych tą technologią internautów.

Inne działania;

 • Stowarzyszenie od samego początku swojej działalności zwracał uwagę na edukację na poziomie zawodowym. W pierwszym etapie w 2000-2003 r. w trakcie akcji „Gips-Dobra Szkoła”, przekazano nauczycielom w szkołach budowlanych zakres wiedzy na temat technologii suchej zabudowy. Po 2010 roku zdecydowanie zaktywizowano działania w tym zakresie.
 • W 2011r. rozpoczęto dedykowane szkolenie nauczycieli z 8 szkół ZSZ w zakresie montażu SSZ w zawodzie Technolog Robót wykończeniowych
 • Zakończenie w 2012 Projektu Leonardo da Vinci nt. System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nie-formalnego dla osób o niskich kwalifikacjach
 • Zakończenie w 2012 Projekt Leonardo da Vinci nt. System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nie-formalnego dla osób o niskich kwalifikacjach
 • W 2013 dla szkół z regionu Pomorza. Łącznie przeszkolono prawie 300 nauczycieli praktycznego zawodu w zakresie SSZ
 • Należy nadmienić, iż na zlecenie MPiPS przy współpracy z ITeE z Radomia, w 2013r. został opracowany Standard Kompetencji dla 300 zawodów, w tym dla Montera Systemu Suchej Zabudowy – jako tzw. zawód gospodarczy.
  W połowie 2015 PSG zawarło porozumienie z SSRW i podjęło współprace między innymi w zakresie podjęcia cyklu szkoleń branżowych z zakresu Systemów Suchej Zabudowy. Eksperci SSRW zakończyli w 2016r. formalną procedurę i zostali mianowani członkami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zakresie zawodu kształcenia ustawicznego [712902].
 • Zakończenie w 2016 realizacji projektu CERTIVET z udziałem PSG z ramienia KBiN pt Certyfikowany trener  kształcenia i szkolenia zawodowego  w branży budowlanej
 • W 2018 opracowano standardy zawodowe, w tym dla Monera SSZ. Koordynatorem był ITeE
 • W 2018 PSG uczestniczyło w czynnym przygotowaniu Drużyny Narodowej do finałów EuroSkills Budapeszt 2018

 • W 2019 prowadzono szkolenia PSG przewidziane dla członków regionalnych oddziałów PIIB (inżynierowie i projektanci)
 • Wsparcie KBiN przy realizacji projektu Reazmus pt. WeRSkills dot. rozwiąząń organizacyjnych World Skills

 • W lutym 2020 nastąpiło sponsorowanie edycji XVIX finału Złota Kielnia, organizatora konkursu konkurencji budowlanych w trakcie targów BUDMA 2020 – w zakresie Montażu Systemów Suchej Zabudowy.
 • W 2020 rozpoczęcie procesu przygotowania uczestnika finału EuroSkills w Graz w konkurencji „Tynkarstwo i montaż suchej zabudowy”. Niestety z powodu pandemii procedura została odwołana.
 • W 2020 procedura pozyskania stałego przedstawiciela na stanowisku Technical Expert dla konkurencji Suchej Zabudowy w organizacji EuroSkills.