You are currently viewing Katalog Nakładów Rzeczowych

Katalog Nakładów Rzeczowych

Przedstawiamy Katalog Nakładów Rzeczowych nr AT-52 „Systemy suchej zabudowy – płyty gipsowo-kartonowe”, zawierający wiarygodne nakłady rzeczowe na wykonanie systemów suchej zabudowy.

Katalog powstał przy współpracy z wydawnictwem Athenasoft i został przygotowany przez ekspertów reprezentujących czołowych producentów systemów suchej zabudowy wnętrz takich jak: KNAUF, NORGIPS, SAINT-GOBAIN (RIGIPS), SINIAT/ETEX.

Wprowadzono tu kody z systemu klasyfikacyjnego CCI (Construction Classification International) w technologii BIM. Przypisanie kodów klasyfikacyjnych wpisuje się w stale rozwijający się trend projektowania i realizacji inwestycji w oparciu o technologie BIM.

Katalog może stanowić podstawę do sporządzania części rzeczowej kosztorysów szczegółowych lub kalkulowania cen jednostkowych robót. Mamy nadzieję, iż nowa klasyfikacja przyspieszy przepływ informacji podczas realizacji inwestycji oraz poprawi efektywność przebiegu realizacji budowy.

Materiał opracowano na podstawie:

– danych technicznych i materiałów instruktażowych producentów,

– Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-02,

– Katalogów Norm Pracy,

– pomiarów i analiz własnych,

– kodów klasyfikacyjnych CCI w oparciu o międzynarodowe standardy BIM.

Polskie Stowarzyszenie Gipsu posiada prawa do rozpowszechniania katalogu w postaci pliku pdf oraz w formie drukowanej..