Wywiad z Panem Bogusławem Płońskim, Prezesem SSRW

Wywiad z Panem Bogusławem Płońskim, Prezesem SSRW

Warszawa, 03/2019

Bogusław Płoński: Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa oddolna w celu podniesienia prestiżu prac wykończeniowych w budownictwie oraz wzajemnym wspieraniu się małych firm wykonawczych i podnoszeniu kwalifikacji. Początkowo było to Stowarzyszenie Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych, ale od czerwca 2015roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych. Ta zmiana nazwy wyniknęła z przekonania, że nasza codzienna praca wykracza znaczenie poza same roboty glazurnicze. Nie ma więc powodu aby specjalnie akcentować, wyróżniać jedną z naszych aktywności zawodowych. Pozostajemy fachowcami, rzemieślnikami, dla których ważna jest jakość wszelkich robót wykończeniowych, na które składają się i ocieplenie poddasza, i hydroizolacja, i roboty glazurnicze i położenie paneli podłogowych, czasami wymiana okna czy montaż drzwi. Specjalista robót wykończeniowych, członek SSRW, widzi wnętrze domu, mieszkania całościowo. Trendy w projektowaniu wnętrz wymuszają na nas wykonawcach bardziej kompleksowe podejście. Tego wymaga od nas klient. Z drugiej strony producenci materiałów wykończeniowych tworzą katalogi i linie produktów. Obok kleju do glazury, pojawia się klej do wykładzin i masa szpachlowa. Pomieszczenia przenikają się – salon przechodzi w kuchnię, łazienka staje się pokojem kąpielowym, poddasze sypialnią. Różne materiały, różne technologie. Członkowie SSRW to uniwersalni specjaliści budowlani.

InfoBudownictwo.Pl: Czym różnicie się od innych Stowarzyszeń?

Bogusław Płoński: Nasze stowarzyszenie zmieniło nazwę, ale nadal idea wspólnego działania dla dobra branży jest aktualna. Chcemy odróżnić się od Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy, które koncentruje się na działaniu na rzecz glazurników. Na przykład ja sam i wielu z naszych członków SSRW należeliśmy w przeszłości do PZP, jednak proponowana tam formuła wspólnego działania była dla nas za wąska. Stworzyliśmy nowe stowarzyszenie by lepiej dopasować się do potrzeb rynku. Zarząd SSRW ma wizję działania na rzecz środowiska ludzi pracujących w budownictwie. Opracowujemy standard jakości usługi w robotach wykończeniowych w budownictwie. Zacieśniamy współpracę z innymi organizacjami, np. Polskim Stowarzyszeniem Gipsu i Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości, bo rozumiemy, że branża budowlana wymaga wspólnego działania w interesie wszystkich pracujących w budownictwie. Nasi członkowie już zdobyli pełne uprawnienia i się członkami okręgowych komisji egzaminacyjnych egzaminujących uczniów szkół zawodowych. Poza tym jako jedni z nielicznych widzimy, że w Polsce nadchodzi czas wielkiego rozwoju organizacji zawodowych i odbudowa etosu rzemiosła. Organizacje branżowe będą musiały wykonać wielką pracę związaną z certyfikacją zawodową. My już od pewnego czasu przygotowujemy się do tych nowych wyzwań, których celem jest stałe podwyższanie umiejętności praktycznych.

InfoBudownictwo.Pl: Czy Stowarzyszenie jest w pełni niezależne? Jak wygląda współpraca Stowarzyszenia z firmami z branży?

Bogusław Płoński: Budujemy stowarzyszenie, bo cenimy niezależność. Po pięciu latach działalności SSRW skupia ponad 900 członków w całej Polsce i to już jest argument w dyskusji z producentami materiałów budowlanych np., na temat wysokości upustów na kartach rabatowych w procesie zakupu materiałów. Sami kupujemy wyroby budowalne i wykończeniowe, na których pracujemy, ale – co warto zaznaczyć – również jesteśmy doradcami naszych klientów. Wskazujemy im najlepsze rozwiązania i najlepsze materiały wykończeniowe. Zauważają to ich producenci. Do końca tego roku będziemy mieli kilka umów o ścisłej współpracy z czołowymi producentami, np. chemii budowlanej, okładzin, suchej zabudowy, materiałów izolacyjnych i elektronarzędzi. Planujemy w przyszłym roku wspólne, cykliczne działania promujące jakość w robotach wykończeniowych.

InfoBudownictwo.Pl: Co z członkostwa w stowarzyszeniu mają jego członkowie?

Cele określone w statucie są jasno sprecyzowane. Jesteśmy rzecznikiem interesów naszych członków wobec ustawodawców i władz państwowych, samorządów, producentów materiałów budowlanych, grup inwestorów. Pełny tekst statutu dostępny jest na stronie www.ssrw.pl. Jednak reprezentacja środowiska to nie wszystko. Kładziemy duży nacisk na samokształcenie i osobisty rozwój naszych umiejętności. Dlatego Stowarzyszenie tworzy z producentami i organizacjami producentów materiałów wykończeniowych wieloletnie programy szkoleniowe. W podejmowanych akcjach i kampaniach chcemy zaprezentować SSRW jako organizację wykonawców godnych zaufania, polecanych i pracujących na najwyższym poziomie wykonawstwa, przy pomocy dobry narzędzi i z zastosowaniem najlepszych materiałów budowlanych. Chcemy również stworzyć warunki do działań rozjemczych pomiędzy naszymi członkami a klientami w przypadku ewentualnych sporów. Pierwszym krokiem będzie powołanie komisji rozjemczej i dokumentu, roboczo określanego jako standard jakości usługi w robotach wykończeniowych w budownictwie. Kolejnym krokiem jest opracowanie warunków technicznych wykonani i odbioru, które będą mogły być załącznikiem do umów podpisywanych pomiędzy wykonawcą a klientem.

Mamy też jako członkowie SSRW i inną satysfakcję, tę płynącą z głębi serca. Nasi członkowie, w różnych miastach Polski angażują się w działalność charytatywną. Pomagamy w remontach szpitali, domów opieki, szkół. Ostatnio, dzięki zaangażowaniu naszego członka Jacka Kołacza remontujemy kolejne pokoje w Centrum Matki Polki w Łodzi.

InfoBudownictwo.Pl: A co z młodymi ludźmi? Czy widać, że garną się do zawodu, czy też o nowe kadry jest trudno?

Bogusław Płoński: Mówiłem już wcześniej, że wspieraliśmy prace, w specjalnie powołanej grupie, nad recenzjami  treści podręcznika do nauki zawodu, a dokładniej kwalifikacji monter okładzin ściennych i podłogowych w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W chwili obecnej zlikwidowano 3 odrębne kwalifikacje, ale zawód się dynamicznie rozwija. Nowym kolejnym  zawodem w br. został Technik robót wykończeniowych. Naszą misją jest praktyczna nauka zawodu wsparta fachową literaturą napisaną przez praktyków i pokazywanie, że zawody budowlane mogą dać dobre pieniądze i satysfakcję. Wielu młodych ludzi jeszcze tego nie wiem. Planujemy razem z Polskim Stowarzyszeniem Gipsu, które ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie,  ściślej współpracować ze szkołami zawodowymi i promować tzw. kwalifikacje wykończeniowe. Chcemy pokazać młodzieży, że zarabiając pracą fizyczną nie muszą czuć się gorszymi od swoich kolegów pracujących umysłowo, przy wyższych zarobkach. Ale o należny status w społeczeństwie musimy zadbać wszyscy.

InfoBudownictwo.Pl: Dziękujemy za rozmowę.

Organizacje