Warunki techniczne wykonania i odbioru 2023

Warunki techniczne wykonania i odbioru 2023

Jakie są zalety ścian szkieletowych?

Systemy suchej zabudowy dają nieograniczone możliwości wykańczania i aranżowania wnętrz, zarówno przy budowie jak i generalnym remoncie domu czy mieszkania. Są alternatywą dla tradycyjnych tzw. mokrych technologii.
Na rynku materiałów budowlanych jest wiele rodzajów płyt, których zastosowanie uwarunkowane jest miej- scem zabudowy. Wszystkie one posiadają wiele zalet istotnych podczas wykańcza- nia i aranżacji wnętrz.

RODZAJE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Wszystkie płyty, niezależnie od typu, mogą być stosowane we wszystkich systemach suchej zabudowy, takich jak: ściany, okładziny ścienne, ściany szybów, sufity podwieszane, przęsłowe, zabudowa poddaszy. Norma EN 520 rozróżnia kilka typów płyt w zależności od ich właściwości.

Płyty zwykłe (typ A wg normy EN 520)

Płyty te przeznaczone są do pomieszczeń o wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 70%. Mimo, że nie są to płyty ogniochronne, to można z nich budować ściany o odporności ogniowej do EI 60.

Płyty impregnowane (typ H1, H2, H3 wg EN 520)

Przeznaczone do pomieszczeń o  podwyższonej wilgotności powietrza, takich jak łazienki w budynkach mieszkalnych. Płyty te wykazują się zmniejszonym stopniem wchłaniania wody. Nie oznacza to jednak, że są one odporne na bezpośrednie działanie wody. W przypadku pomieszczeń o bardzo wysokiej wilgotności powietrza oraz w miejscach narażonych na zamoczenie należy stosować płyty cementowe.

Płyty ogniochronne (typ F wg EN 520)

Stosując płyty ogniochronne można zbudować ściany i sufity o najwyższych wymaganiach odporności ogniowej – do EI 120. Płyty te przy działaniu wysokich temperatur zachowują spójność rdzenia dzięki zawartości włókien szklanych. Polecane są również na poddaszach, gdzie niwelują ryzyko powstawania spękań spowodowanych pracą konstrukcji drewnianej.

Płyty o zwiększonej twardości powierzchni (typ I wg EN 520)

Stosowane mogą być na przykład w budynkach użyteczności publicznej, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą użytkowników. Ściany zbudowane z tego typu płyt są zdecydowanie bardziej odporne na uderzenia od standardowych płyt.

Płyty o zwiększonej gęstości rdzenia (typ D wg EN 520)

Są to zazwyczaj płyty o lepszych właściwościach akustycznych, dzięki zastosowaniu gęstego rdzenia. W związku z tym stosowane są w systemach o wysokich wymaganiach izolacyjności akustycznej, na przykład w obiektach zamieszkania zbiorowego, jako ściany między pokojami hotelowymi.
Na rynku występują płyty posiadające jedną z  powyższych właściwości, jak również płyty łączące w sobie kilka cech. Na przykład płyty impregnowane ogniochronne lub płyty o zwiększonej gęstości rdzenia i zwiększonej twardości powierzchni.

PŁYTY SPECJALISTYCZNE

Oprócz standardowych płyt gipsowo-kartonowych dostępne są płyty o  szczególnych właściwościach. Są to na przykład płyty chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim, które z powodzeniem można stosować w przychodniach i szpitalach. Na rynku występują zarówno płyty gipsowo-kartonowe z dodatkową powłoką ołowianą o różnej grubości, w  zależności od wymagań, jak również płyty bez ołowiu, które dzięki specjalnym dodatkom do rdzenia również są w stanie zatrzymać promieniowanie.
Płyty RTG obrabia się podobnie do standardowych płyt. W przypadku płyt z powłoką ołowianą należy oprócz powszechnie używanych profili do suchej zabudowy, wykorzystać specjalne taśmy z ołowiem. Płyty RTG bez ołowiu wymagają zastosowania specjalnej masy szpachlowej do spoinowania.
Dostępne są też płyty gipsowe zbrojone po obu stronach matami z włókna szklanego, przeznaczone do zabezpieczania konstrukcji stalowych do klasy nośności R oraz do systemów o  najwyższych wymaganiach odporności ogniowej. Obróbka tych płyt również nie odbiega od obróbki standardowych płyt gipsowo-kartonowych.
W celu poprawy akustyki wnętrza, czyli redukcji pogłosu jako okładzinę ścian i sufitów stosuje się płyty perforowane. Płyty te mają właściwości pochłaniania dźwięków, jak również pochłaniania nieprzyjemnych zapachów. Dostępne są różne rodzaje perforacji w zależności od wymaganego współczynnika pochłaniania dźwięków oraz upodobań projektanta. Płyty

PROFILE DO SUCHEJ ZABUDOWY

Standardowe profile stosowane w  systemach suchej zabudowy wykonane są z blachy o grubości ok. 0,6 mm o przekrojach C i U. Do zabudów pionowych takich jak: ściany, obudowy szybów instalacyjnych, stosuje się profile CW i UW, natomiast do sufitów podwieszanych czy zabudów poddaszy stosujemy profile CD i UD.
Dostępne są również profile z grubszej blachy – o grubości ok. 2,0 mm, które możemy wykorzystać jako ościeżnice drzwiowe lub do montażu planowanych większych obciążeń na ścianach. Ponadto, w  zależności od rodzaju i kształtu zabudowy dostępna jest cała gama wieszaków, narożników i innych akcesoriów.

MASY SZPACHLOWE DO WYKAŃCZANIA PŁYT G-K

Dobierając masy szpachlowe należy mieć na uwadze jaką klasę jakości powierzchni chcemy osiągnąć.
Wykończone w klasie jakości Q1 – powierzchnie, co do których nie są stawiane żadne wymagania wizualne, czyli takie które na przykład będą pokryte płytkami ceramicznymi. W tym przypadku wypełniamy jedynie połączenia płyt gipsowo-kartonowych ściennych, jak również do wymogów odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej przegród.
Wyższa klasa jakości Q2 – wymaga dodatkowo ponownego szpachlowania w celu uzyskania płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty.
W klasie Q3 – zostaje zaszpachlowana cała powierzchnia płyt masą szpachlową aż do zamknięcia porów.
Natomiast w najwyższej klasie Q4 – należy wykonać szpachlowanie całopowierzchniowe o grubości warstwy od 1 mm. W tym przypadku uzyskujemy powierzchnię wysokiej jakości, na której możemy zastosować jako wykończenie gładkie i błyszczące okładziny ścienne oraz wszelkiego rodzaju farby.
Na rynku dostępne są masy szpachlowe przeznaczone do wstępnego wypełniania spoin i inne masy do wykańczania powierzchni płyt. Niektóre masy nie wymagają dodatkowego wklejania taśmy spoinowej na połączeniach płyt fabrycznych, pokrytych kartonem. Można wybrać gotową masę w wiaderku lub masę proszkową do rozrobienia na budowie. Inne właściwości, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru masy szpachlowej to łatwość nakładania i szlifowania, grubość pojedynczej warstwy, odporność na skurcz czy pęknięcia.

ŚCIANY SZKIELETOWE

Możliwości wykorzystania konstrukcji z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie mieszkaniowym jest wiele. Zastosowanie płyty gipsowej przy wykańczaniu mieszkania lub domu bardzo ułatwia dopasowanie go do indywidualnych gustów i potrzeb. Systemy suchej zabudowy znajdują również zastosowanie przy remontach starych budynków. W celu wyrównania ścian masywnych możemy zastosować tak zwany suchy tynk, czyli przykleić płyty gipsowo-kartonowe za pomocą kleju gipsowego do ściany. Okładziny ścienne na konstrukcji z profili metalowych oraz z  wypełnieniem z wełny mineralnej pozwalają na zwiększenie izolacyjności akustycznej istniejącej przegrody. W starych kamienicach często mamy do czynienia ze stropami drewnianymi. Aby dostosować te obiekty do obecnych warunków zazwyczaj stropy trzeba zabezpieczyć do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. W tym przypadku rozwiązaniem jest sufit podwieszany z okładziną z płyt ogniochronnych. Zabezpieczeniem takiego stropu od góry może być suchy jastrych również z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych.

Największe zalety ścian szkieletowych to:

· niewielki ciężar powierzchniowy przegród, w porównaniu np. ze ścianami z cegły,

· cienka konstrukcja przy zachowaniu parametrów z zakresu fizyki budowli (ściany o grubości już od 7,5 mm)

· szybkość i łatwość montażu, · wysoka odporność ogniowa – do
EI 120, · bardzo wysoka izolacyjność akustyczna – do ponad 80 dB,

· wszechstronność (systemy suchej zabudowy są stosowane we wszystkich typach budynków: mieszkalnych, biurowych, szpitalach, hotelach, szkołach i obiektach przemysłowych),

· wysoka jakość powierzchni,

· duża wytrzymałość i sztywność konstrukcji oraz odporność na uderzenia,

· dowolne wykończenie i kształtowanie powierzchni (możliwość tworzenia łuków, skosów itp.),

· możliwość poprowadzenia przewodów instalacyjnych w pustce ściany.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ PRZY PROJEKTOWANIU ORAZ MONTAŻU ŚCIAN SZKIELETOWYCH

Dobór odpowiedniego rodzaju konstrukcji ścianki

Należy dobrać szerokość i rozstaw osiowy profili ściennych oraz grubość okładziny odpowiednio do wymagań w  zakresie odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej oraz wysokości ściany.

Montaż konstrukcji

Należy pamiętać o tym, żeby kształtowniki, które mają zetknięcie ze ścianą masywną, podłogą lub stropem należy od nich oddzielić taśmą akustyczną. Profil obwodowy należy mocować do sufitu oraz surowej posadzki, natomiast profile ścienne należy połączyć z sąsiadującymi ścianami.

Technologia układania i rodzaj materiału izolacyjnego

Grubość oraz gęstość warstwy izolacyjnej należy dobrać do szerokości profili ściennych, jak również do wymogów odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej przegród.

Montaż okładziny

W zależności od systemu oraz od rodzaju płyt okładzina może być układana poziomo lub pionowo. Niezwykle ważne jest, aby styki płyt sąsiadujących jak również styki płyt kolejnych warstw okładziny przesunąć względem siebie o minimum 40 cm. Należy również unikać rozmieszczania styków płyt na profilach ościeżnicowych.

Szczeliny dylatacyjne

W ścianach o znacznej długości należy wykonywać szczeliny dylatacyjne co 15 metrów długości ściany. W ścianach działowych muszą być również powtórzone dylatacje konstrukcyjne. Wykonywanie szczelin dylatacyjnych zapobiega spękaniom ścian spowodowanym zmianami temperatury i wilgotności. W przypadku ścian szkieletowych z wymaganą odpornością ogniową należy pamiętać, aby grubość okładziny na całej jej długości, a zatem również w miejscu dylatacji, była jednakowa.

Obróbka otworów drzwiowych

Ościeżnice drzwiowe wykonuje się z kątowników drzwiowych oraz odpowiednio dobranych profili, w zależności od ciężaru skrzydeł drzwiowych. Należy również przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych wymiarów otworów wykonywanych w ścianach szkieletowych. Należy również pamiętać, że płyty gipsowo-kartonowe mogą fukcjonować w określonych warunkach.

Przeciwskazania do montażu płyt gipsowo-kartonowych to:

– nadmierne wahania temperatury,

– nadmierne wahania wilgotności (częsty przypadek to pozostawienie budynku bez ogrzewania lub niedogrzanie budynku a następnie szybkie jego ogrzanie),

– spadek temperatury powietrza w pomieszczeniu poniżej 5°C,

– nadmierna wilgotność powietrza w pomieszczeniu

– powyżej 70% w przypadku zastosowania płyty typu A,

– występowanie usterek czy spękania elementów nośnych budynku (ściany, stropy, słupy, dźwigary i inne) które po czasie przenoszą się na suchą zabudowę,

– nadmierne osiadanie budynku. W przypadku remontowanych (starych) budynków często związane ze zbyt dużym obciążeniem fundamentów,

– drgania wywołane czynnikami zewnętrznymi. Szczególnie są tu narażone budynki położone blisko ruchliwych dróg, kopalni,

– występowanie sił mechanicznych podczas eksploatacji np.: zbyt duże dodatkowe obciążenia, usunięcie części konstrukcji, itd.

Niedostosowanie się do powyższych wytycznych może się przyczynić do powstawania spękań na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych lub deformacji powierzchni ściany.

Akustyka – Paulina Pilchowska

Szacowany czas czytania: 10 minut
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obiekty budowlane należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań podstawowych, w tym ochronę przed hałasem i drganiami. Pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej muszą spełniać swoje funkcje i zapewniać użytkownikom komfort akustyczny.

Podstawowe pojęcia

Hałas stanowią wszelkie dźwięki, które są przez człowieka niepożądane lub nawet dla niego szkodliwe. Oczywiście dla każdego z nas pojęcie „niepożądanych dźwięków” oznacza zupełnie coś innego, natomiast wpływ hałasu na ludzkie samopoczucie i zdrowie jest duży i może przynieść bardzo negatywne skutki. Według badan przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, hałas może powodować między innymi zaburzenia snu, nerwice, zmęczenie a nawet problemy z krążeniem. Źródła hałasu mogą być różne. Hałas może dobiegać z zewnątrz budynku (stanowi go na przykład ruch uliczny). W obrębie jednego budynku hałas może dobiegać od sąsiada lub od instalacji technicznych budynku. Dźwięki interpretujemy pod względem głośności, wysokości i barwy i zawsze stanowią one odczucie subiektywne. Ponadto różnie słyszymy dźwięki w poszczególnych częstotliwościach. Na przykład dźwięki środkowych pasm częstotliwości słyszymy najgłośniej, natomiast wysokich i niskich – wyraźnie ciszej. Różnie też odbieramy dźwięki w zależności od tła akustycznego w pomieszczeniu. Im cichsze tak zwane tło akustyczne w pomieszczeniu tym dźwięki wydają nam się głośniejsze. Poziom ciśnienia akustycznego wyrażany jest w jednostkach dB i odnosi się on do skali logarytmicznej. Korzystanie ze skali liniowej jest mniej przystępne, ponieważ rozpiętość słyszalnych ciśnień akustycznych jest ogromna i zawiera się w wartościach od 0 Pa do 100 000 Pa, natomiast w skali logarytmicznej ten zakres to odpowiednio od 0 do 194 dB. I tak na przykład w profesjonalnych studiach nagraniowych lub laboratoriach poziom ciśnienia akustycznego wynosi 14 dB. Normalna rozmowa generuje dźwięk o natężeniu około 60 dB, natomiast głośna restauracja – około 70 dB. Poziom ciśnienia akustycznego 194 dB odbiera się już jako hałas, który może zabić. Zastosowanie skali logarytmicznej oznacza w praktyce, że na przykład mając w pomieszczeniu dwa źródła hałasu o natężeniu 60 dB, nie uzyskamy ciśnienia akustycznego 2x 60 dB. Poziom ten będzie wynosił około 63 dB. 3 decybele jest to również z reguły najmniejsza różnica poziomów ciśnienia akustycznego, którą jest w stanie rozpoznać ucho ludzkie. Różnicę 5 dB słychać już dość wyraźnie, natomiast różnicę na poziomie 6-10 dB odczuwamy jako dwukrotne zwiększenie lub zmniejszenie hałasu.

Wymagania prawne

Najnowsza wersja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakłada na projektantów obowiązek stosowania normy akustycznej PN-B 02151-3 z 2015 roku. Wytyczne w niej zawarte odnoszą się bezpośrednio do konkretnych przegród w różnego typu obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
Nowa wersja normy rozróżnia szereg nowych budynków i przegród w nich zlokalizowanych, których nie było w poprzedniej wersji z roku 1999. I tak na przykład w poprzedniej wersji normy w hotelach rozróżniane były jedynie 3 przegrody: oddzielające pokoje hotelowe od siebie, od korytarza i od sali telewizyjnej lub pomieszczenia klubowego. W obecnie obowiązującej normie wyszczególnione są wymagania dla ścian i stropów pomiędzy pokojami, pomiędzy pokojem a pomieszczeniem administracyjnym, pomieszczeniem technicznym, pomieszczeniami handlowymi usługowymi, salami klubowymi i restauracyjnymi. Poza tym pomieszczenia takie jak na przykład sale telewizyjne, w nowych obiektach już nie występują.
W najnowszej wersji normy pojawiły się również szkoły wyższe i placówki badawcze oraz budynki sądów i prokuratur.
W przypadku przegród budowlanych mamy do czynienia z izolacyjnością akustyczną od dźwięków powietrznych oraz od dźwięków uderzeniowych. Przy czym dźwięki powietrzne odnoszą się do ścian oraz stropów, natomiast dźwięki uderzeniowe wyłącznie do stropów. Oba wskaźniki oraz ich minimalne wymagania dla poszczególnych przegród określone są w normie PN-B 02151-3.
I tak na przykład minimalna izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ściany pomiędzy pokojami hotelowymi musi być taka sama jak izolacyjność akustyczna pomiędzy dwoma mieszkaniami w budynku wielorodzinnym czyli R’A1 = 50 dB.
W przypadku hoteli wymagany współczynnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla większości stropów wynosi 50 dB. Większe wymagania są postawione dla stropów pomiędzy pokojami mieszkalnymi a garażem lub pomieszczeniami technicznymi z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku.
Między pomieszczeniami ze źródłami zakłóceń akustycznych np. handlowymi, usługowymi, salami restauracji itp. zazwyczaj minimalna izolacyjność akustyczna przegród wynosi 58 dB, w przypadku sal gdzie prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/lub tańca – 65 dB.
Poniżej przedstawionych zostało kilka wybranych przykładów wymagań według normy PN-B 02151-3.
Lp.Rodzaj przegrodyWymagany R’A1
1ściana między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym a pomieszczeniem administracyjnym50
2ściana między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej – korytarze klatki schodowej – ściana bez drzwi45
3ściana między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej – korytarze klatki schodowej – ściana z drzwiami38
4ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi budynku58
5ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem handlowym, usługowym, salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i /lub tańca 58
6ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem handlowym, usługowym, salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i /lub tańca65
Należy pamiętać o tym, że nawet wykonanie ścian w budynkach spełniające wszystkie wymagania minimalnej izolacyjności akustycznej nie gwarantuje nam, że nie usłyszymy żadnego dźwięku dobiegającego z sąsiedniego pomieszczenia. Należy tutaj również mieć na uwadze potencjalne źródła hałasu i stosować drugą część normy PN-B 02151-2 „Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.
Spełnienie wymagań normowych odnośnie akustyki sprawia, że w pomieszczeniach uzyskujemy tak zwany komfort akustyczny, nawet jeżeli dobiegają do nas dźwięki to są one w znacznym stopniu wytłumione, nie jesteśmy w stanie usłyszeć rozmowy prowadzonej w sąsiednim pokoju hotelowym.

Obiekty użyteczności publicznej

W ciągle rozwijającym się świecie cisza staje się luksusem, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Jadąc do hotelu na wymarzony odpoczynek nie chcemy słuchać rozmów naszych sąsiadów z pokoju obok czy głośnego oglądania telewizji, czekając na wizytę u lekarza nie chcemy wiedzieć, co dzieje się w gabinecie, w szkołach uczniowie nie powinni słyszeć dźwięków dobiegających z sali lekcyjnej obok czy korytarza, podczas rekonwalescencji w szpitalach również bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniego komfortu akustycznego w salach dla chorych.
Studenci mieszkający w akademikach również potrzebują odpowiednich warunków do nauki. Tego typu przykładów jest bardzo wiele i dlatego właśnie w obiektach użyteczności publicznej należy stosować ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej.
W tym celu można wykorzystać tradycyjne technologie ścian masywnych. Do izolacyjności akustycznej jednorodnych ścian masywnych odnosi się teoria masy. W uproszczeniu mówi ona o tym, że podwojenie grubości ściany, a tym samym podwojenie ciężaru ściany powoduje, że izolacyjność akustyczna przegrody wzrasta o 6 dB, co w praktyce oznacza, że dźwięki dobiegające z pomieszczenia obok słyszymy jako dwukrotnie słabsze
Jednak teoria ta nie ma zastosowania w nowoczesnym budownictwie. Zwiększanie w nieskończoność grubości ściany masywnej nie ma większego sensu. Obecnie dąży się do tego, żeby konstrukcje ścian były jak najlżejsze i możliwie cienkie. Dlatego zamiast kładzenia nacisku na ciężar przegrody stosuje się konstrukcje warstwowe.
Już samo wprowadzenie pustki powietrznej pomiędzy dwie ściany np. murowane, znacznie poprawia izolacyjność akustyczną przegrody, natomiast wypełnienie powstałej wolnej przestrzeni materiałem izolacyjnym, powoduje dalszą poprawę. Należy pamiętać o tym, że styropian nie jest dobrym materiałem izolacyjnym, jest on zbyt sztywny i ma zamknięte pory, dlatego jako wypełnienie należy stosować wełnę mineralną.
Dobrym rozwiązaniem są zatem na przykład ściany szkieletowe na konstrukcji metalowej z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany szkieletowe w systemach suchej zabudowy pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokich parametrów w zakresie izolacyjności akustycznej, dzięki swojej warstwowej budowie. W przypadku najwyższych wymagań izolacyjności akustycznej zaleca się wykonywanie ścian na konstrukcji podwójnej, czyli z dwóch rzędów profili metalowych oraz dwustronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.
Na rynku dostępne są płyty gipsowo-kartonowe o różnych parametrach akustycznych wynikających przede wszystkim z parametrów takich jak gęstość oraz elastyczność rdzenia. Izolacyjność akustyczna Rw tego typu ścian może osiągnąć nawet około 80 dB. Ściany tego typu mogą dodatkowo spełniać najwyższe wymagania odporności ogniowej, co ma znaczenie w obiektach użyteczności publicznej. Odpowiednio zaprojektowane mogą osiągać znaczne wysokości – nawet do 12 metrów. Dzięki temu ściany w systemach suchej zabudowy coraz częściej stosowane są w kinach, jako ściany oddzielające sale projekcyjne

Jak należy projektować

Podczas projektowania obiektów użyteczności publicznej należy zadbać o właściwe rozplanowanie pomieszczeń, biorąc pod uwagę akustykę. Na przykład pomieszczenie sanitarne przynależące do pokoju hotelowego powinno przylegać bezpośrednio do innego pomieszczenia sanitarnego, a nie do pokoju. Pomieszczenia przeznaczone na sen powinny być lokalizowane przy fasadach cichszych np. od strony ogródków, a nie od strony ulicy.

Jak budować przegrody

Producenci materiałów budowlanych przeznaczonych do wykonywania ścian działowych badają w laboratorium izolacyjność akustyczną własnych konstrukcji. Jednak należy pamiętać, że w warunkach budowy nie da się osiągnąć tak wysokich parametrów jak w specjalistycznym laboratorium.
Od współczynnika Rw, określanego w laboratorium należy odjąć tak zwany współczynnik adaptacyjny C lub Ctr (określany również podczas badania przegrody) oraz współczynnik przenoszenia bocznego K. Bardzo duży wpływ na współczynnik izolacyjności akustycznej R’A1 czyli ten faktyczny, jaki osiągamy na budowie, ma współczynnik przenoszenia bocznego. Przenoszenie boczne jest zjawiskiem przenikania dźwięku z jednego pomieszczenia do drugiego z pominięciem danej ściany działowej i jest ono zupełnie pominięte w badaniu laboratoryjnym.
Współczynnik przenoszenia bocznego zależny jest w dużej mierze od dokładności wykonania ściany oraz od tego, z jakimi elementami budynku on się styka.
Aby zminimalizować wpływ przenoszenia bocznego należy zawsze wziąć pod uwagę sąsiednie elementy budynku. Ich izolacyjność akustyczna nie powinna być dużo gorsza niż przedmiotowej ściany działowej. Jeżeli łączą się ze sobą ściany działowe o podobnym ciężarze i podobnej izolacyjności akustycznej, to straty wynikające z przenoszenia bocznego mogą być niewielkie.
W obiektach użyteczności publicznej takich jak na przykład biurowce czy hotele często mamy do czynienia z fasadami wykonanymi w głównej mierze ze szkła. W tego typu przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie z szybami oraz zastosowane łączniki. Izolacyjność akustyczna ściany działowej, nawet jeżeli według badań laboratoryjnych będzie w tym przypadku bardzo wysoka, to na budowie może się okazać niższa nawet o ponad 20 dB.
W obiektach użyteczności publicznej takich jak na przykład biurowce czy hotele często mamy do czynienia z fasadami wykonanymi w głównej mierze ze szkła. W tego typu przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie z szybami oraz zastosowane łączniki. Izolacyjność akustyczna ściany działowej, nawet jeżeli według badań laboratoryjnych będzie w tym przypadku bardzo wysoka, to na budowie może się okazać niższa nawet o ponad 20 dB.
Z tego względu należy zawsze przyjmować margines bezpieczeństwa przy doborze ścian i stropów, żeby po wybudowaniu nie okazało się, że izolacyjność akustyczna zmierzona na budowie, mniejsza o kilkanaście decybeli od wartości laboratoryjnej, nie mieści się w wymaganiach normowych. Warto rozważyć zbudowanie pomieszczeń wzorcowych na przykład pokojów hotelowych kompletnie wykończonych i wówczas wykonać badania terenowe izolacyjności akustycznej. Dzięki temu zanim inwestor w pełni wykończy wszystkie pomieszczenia można zlokalizować ewentualne błędy wykonawcze i słabe akustycznie punkty.
Podstawą przy projektowaniu i stawianiu przegród o wysokich wymaganiach akustycznych jest zapewnienie szczelności przegrody. Nawet niewielkie szczeliny mogą znacznie obniżyć izolacyjność przegrody.
Szczególnie newralgicznym punktem są miejsca gniazdek elektrycznych, dlatego warto o tym pomyśleć już na etapie projektowania. W ścianach w systemach suchej zabudowy należy unikać sytuacji, gdzie gniazdka znajdują się w tej samej ścianie naprzeciw siebie. Należy również zawsze wykonywać obudowę otworów przeznaczonych pod gniazdka elektryczne, tak aby w każdym miejscu ściany zachować daną grubość okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.
Jeżeli nie mamy możliwości wykonać najpierw ściany a później sufitu, należy przestrzeń sufitu w osi ściany wypełnić na przykład materiałem izolacyjnym. Posadzkę, na której musimy wykonać ścianę szkieletową można naciąć i wypełnić materiałem elastycznym. Jednak są to jedynie rozwiązania zastępcze i nie pozwolą na uzyskanie tak wysokich parametrów jak w przypadku montażu ścian od stropu do stropu.
Wykonując ściany działowe należy najpierw wykonywać ściany szkieletowe prowadząc je od podłogi do stropu, a dopiero w następnej kolejności wykonywać sufity podwieszane oraz posadzki. Posadowienie ściany działowej na już wykonanej posadzce znacznie obniża izolacyjność akustyczną pomiędzy nowo utworzonymi pomieszczeniami.
Szczególnie newralgicznym punktem są miejsca gniazdek elektrycznych, dlatego warto o tym pomyśleć już na etapie projektowania. W ścianach w systemach suchej zabudowy należy unikać sytuacji, gdzie gniazdka znajdują się w tej samej ścianie naprzeciw siebie. Należy również zawsze wykonywać obudowę otworów przeznaczonych pod gniazdka elektryczne, tak aby w każdym miejscu ściany zachować daną grubość okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.

Izolacyjność akustyczna stropów.

W przypadku stropów im wyższy wskaźnik L’n,w tym lepiej, tym izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych stropu jest wyższa (czyli jest odwrotnie niż w przypadku izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych).
W przypadku dźwięków uderzeniowych dźwięk nie pokonuje bariery powietrze-ciało stałe. W wyniku uderzenia powstaje fala akustyczna na powierzchni przegrody. Utrata energii akustycznej jest również w tym przypadku mniejsza niż w przypadku dźwięków powietrznych.
Niestety, jeżeli dochodzą do nas dźwięki uderzeniowe z pomieszczenia nad nami, to w naszym pomieszczeniu niewiele możemy z tym zrobić. Należy w takiej sytuacji zawsze wykonać prawidłowo podłogę w pomieszczeniu usytuowanym wyżej. Musi to być tak zwana podłoga pływająca. Bardzo ważne jest, aby w każdym systemie zastosować dylatacyjną taśmę przyścienną na całym obwodzie podłogi, na połączeniach ze ścianami. Tym samym uzyskamy posadzkę całkowicie oddzieloną od konstrukcji budynku i wszelkie drgania nie będą przenoszone z pomieszczenia nadawczego, poprzez konstrukcję budynku, do innych pomieszczeń.
Niestety, jeżeli dochodzą do nas dźwięki uderzeniowe z pomieszczenia nad nami, to w naszym pomieszczeniu niewiele możemy z tym zrobić. Należy w takiej sytuacji zawsze wykonać prawidłowo podłogę w pomieszczeniu usytuowanym wyżej. Musi to być tak zwana podłoga pływająca. Bardzo ważne jest, aby w każdym systemie zastosować dylatacyjną taśmę przyścienną na całym obwodzie podłogi, na połączeniach ze ścianami. Tym samym uzyskamy posadzkę całkowicie oddzieloną od konstrukcji budynku i wszelkie drgania nie będą przenoszone z pomieszczenia nadawczego, poprzez konstrukcję budynku, do innych pomieszczeń.
Niestety, jeżeli dochodzą do nas dźwięki uderzeniowe z pomieszczenia nad nami, to w naszym pomieszczeniu niewiele możemy z tym zrobić. Należy w takiej sytuacji zawsze wykonać prawidłowo podłogę w pomieszczeniu usytuowanym wyżej. Musi to być tak zwana podłoga pływająca. Bardzo ważne jest, aby w każdym systemie zastosować dylatacyjną taśmę przyścienną na całym obwodzie podłogi, na połączeniach ze ścianami. Tym samym uzyskamy posadzkę całkowicie oddzieloną od konstrukcji budynku i wszelkie drgania nie będą przenoszone z pomieszczenia nadawczego, poprzez konstrukcję budynku, do innych pomieszczeń.

Poprawa izolacyjności akustycznej istniejących przegród

Bardzo często na hotele wysokiej klasy adaptuje się stare budynki zabytkowe, dwory, pałace. Należy pamiętać o tym, że w takich przypadkach normy akustyczne również nas obowiązują.
Istnieją sposoby na poprawę izolacyjności akustycznej istniejących już przegród. W tym celu stosuje się na przykład przedścianki w systemach suchej zabudowy. Idealnym rozwiązaniem jest postawienie niezależnej konstrukcji metalowej z profili ściennych wraz z materiałem izolacyjnym oraz przykręcenie z jednej strony konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli nie mamy zbyt wiele miejsca, które możemy wykorzystać możemy również zastosować profile sufitowe mocowane wieszakami bezpośrednimi z przekładkami akustycznymi.
Należy pamiętać o tym, że klejenie płyt gipsowo-kartonowych na plackach kleju do istniejącej ściany masywnej nie poprawi jej izolacyjności akustycznej a nawet może ją pogorszyć.
Aby poprawić izolacyjność akustyczną istniejących stropów możemy zastosować sufity podwieszane z materiałem izolacyjnym. Osiągamy wówczas lepsze parametry R’A1. Aby nieznacznie poprawić izolacyjność akustyczną stropu również od dźwięków uderzeniowych można zastosować jako zawiesia sufitu wieszaki akustyczne z przekładką gumową, które w pewnym stopniu kompensują drgania powstałe na przegrodzie. Innym rozwiązaniem są sufity przęsłowe, które nie mają połączenia ze stropem, lecz mocowane są do ścian istniejącego pomieszczenia.
Innym sposobem na podniesienie izolacyjności akustycznej przegrody jest przyklejenie do niej specjalnej maty dźwiękoizolacyjnej. Dostępne są materiały tego typu przeznaczone zarówno do montażu na ścianach, jak również na stropach. W przypadku przegród pionowych zazwyczaj stosowane są maty o grubości 3 lub 5 mm lecz w każdym przypadku muszą być one wykończone np. płytą gipsowo-kartonową.
Innym sposobem na podniesienie izolacyjności akustycznej przegrody jest przyklejenie do niej specjalnej maty dźwiękoizolacyjnej. Dostępne są materiały tego typu przeznaczone zarówno do montażu na ścianach, jak również na stropach. W przypadku przegród pionowych zazwyczaj stosowane są maty o grubości 3 lub 5 mm lecz w każdym przypadku muszą być one wykończone np. płytą gipsowo-kartonową.
Niestety w dalszym ciągu często nie przywiązuje się wystarczającej uwagi do izolacyjności akustycznej przegród w budynku. Istnieją normy akustyczne, których należy obligatoryjnie przestrzegać, jednak nie ma wymogów co do pomiarów akustycznych wykonanych w istniejących budynkach.

WYDAWNICTWA

PIONIERSKE WYDAWNICTWO Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

Dla zainteresowanych nabyciem wydawnictwa, LINK DO DYSTRYBUTORA:

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Szybki rozwój technologii wykończeniowych w budownictwie, wykorzystujących płyty gipsowo-kartonowe, spowodował pilną potrzebę opracowania jednoznacznych kryteriów oceny jakości wykonania tych robót. Książka pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych” została przygotowana przez zespól ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu
Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy montażu systemów suchej zabudowy, na efekt końcowy mają wpływ wszystkie etapy prac. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac, od momentu trasowania przebiegu elementów zabudowy aż do szpachlowania końcowego. Książka pt.: Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy to wydawnictwo prekursorskie w branży wykończeniowej. Nieodzowna – wobec ciągłego wzrostu zapotrzebowania na tego typu prace budowlane – i dla profesjonalistów i dla inwestorów.

W sposób jednoznaczny można na podstawie zawartych w niej instrukcji nie tylko kontrolować jakość wykonywanych prac ale i ustalać zasady ich późniejszej oceny podczas odbioru końcowego.

Dla kompleksowej oceny jakości wykonania suchej zabudowy konieczna jest ocena jakości wykonania robót zanikających oraz efektu końcowego. Dlatego, fragmenty tej publikacji (dotyczące ścian działowych), pojawiły się w publikacjach Instytutu Techniki Budowlanej już w 2004 r., a na stronach internetowych serwisów budowlanych już od wielu lat. Jednak w takim zakresie nie były do tej pory dostępne.

Warto zaznaczyć, iż treść książki powstała w uzgodnieniu ze wszystkimi producentami systemów suchej zabudowy w Polsce. To niewątpliwie pierwsza tego typu publikacja na ten temat w naszym kraju i nie tylko. W poł 2019r PSG dokonało tłumaczenia swojego wydawnictwa na 5 wersji językowych: węgierską, rumuńską, słowacką, litewską i łotewską.
Publikacja może być elementem czynności podejmowanych przy odbiorze prac budowlanych i wykończeniowych, wykonanych w technologii suchej zabudowy, bez względu na zastosowane rodzaje płyt g-k i systemy suchej zabudowy oferowane przez któregokolwiek z producentów. Nic nie stoi na przeszkodzie aby stała się również załącznikiem do umowy o wykonanie robót wykończeniowych w technologii suchej zabudowy. Dołączone do książki kwestionariusze zbiorcze mogą zostać uznane przez strony umowy za podstawę odbioru powykonawczego. Mogą też stanowić dedykowany wzór – jako załączniki do umów.
Parametry techniczne dotyczące systemów suchej zabudowy, takich jak np. ścianki działowe, sufity podwieszane, itp., przedstawione zostały i opisane jako standard branżowy, uzgodniony przez przedstawicieli firm: KNAUF, SINIAT (dawny Lafarge), NORGPIS, RIGIPS.
Dodatkowo poziomy szpachlowania, od PSG1 do PSG4, są zgodne z opracowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM i odpowiadają poziomom jakości powierzchni, odpowiednio od Q1 do Q4.

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy, praca zbiorowa pod red. Piotra Rogalskiego, wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010/2019

Drużyna Narodowa w finałach EuroSkills 2008-2018

Drużyna Narodowa w finałach EuroSkills 2008-2018

Drużyna Narodowa w finałach umiejętności zawodowych Euroskills

w latach 2008/2018

 1. Działania przygotowawcze do udziału w konkursie EuroSkills

 

Idea konkursu EuroSkills, promującego umiejętności zawodowe młodych europejczyków w przedziale wiekowym 18-25, jest odpowiednikiem światowego konkursu umiejętności zawodowych – WorldSkills, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 1950 w Madrycie. Konkurs ten odbywa się co dwa lata, zawsze w lata nieparzyste. Głównym organizatorem konkursu EuroSkills była – European Skills Promotion Organization (ESPO), Europejska Organizacja Promocji Umiejętności. Pierwsza edycja konkursu obejmującego terytorium UE pod nazwą EuroSkills (konkurs organizowany jest co 2 lata, tylko w lata parzyste) zainicjowana została się w 2008 r. w Rotterdamie w Holandii i kontynuowana w Lizbonie w 2010.

 

 1. OBECNY ORGANIZATOR FINAŁÓW EUROSKILLS

Finał EuroSkills w 2008 był pierwszym, tego rodzaju, europejskim odpowiednikiem światowego konkursu umiejętności zawodowych organizowanym przy wsparciu siostrzanej – WorldSkills., którego pierwsza historyczna edycja odbyła się w roku 1950 w Hiszpanii, natomiast 41 edycja odbyła się w 2011 w Londynie, 45 przedostatnia w 2019r. w Kazaniu. Kolejna 46 odbędzie się w w Chinach- Shanghai2021, przewidziana dla 46 konkurencji.

 

Powołana w styczniu 2007 w Amsterdamie organizacja – ESPO, od 1 stycznia 2011 zmieniła nazwę na WORLDSKILLS EUROPE, która zrzesza 29 krajów członkowskich, w tym również kraje nienależące do unii europejskiej. Na podstawie porozumienia lub licencji uzyskano pełną unifikacje i ujednolicenie działania w skali Świata i Europy. World Skills International obejmuje terytorium całego świata, a finały są przemiennie organizowane co roku w zatwierdzonych krajach. W wielu krajach jedna organizacja została powołana do przygotowanie reprezentacji narodowej dla obu typów finałów tych organizacji.

Polska pierwotnie była członkiem w okresie: 2007 do 2011, a Pani Ewa Rudomno, dyr. CKE, była także Członkiem Zarządu Euroskills do 2011 roku.. Po przerwie, FSRE została formalnym członkiem w 2017 r. reprezentująca nasz kraj.

 

 1. GŁÓWNE CELE WORLDSKILLS EUROPE,

jako Europejska Organizacja Promocji Umiejętności – stanowią poniższe elementy:

 • Promocja doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, skoncentrowana głównie na ludziach młodych, w krajach należących do unii europejskiej, efa (european free trade association) i krajach kandydujących do ue
 • Podnoszenie świadomości i wagi doskonalenia zawodowego i wysokiej jakości ustawicznego kształcenia zawodowego w UE
 • Rozwijanie współpracy i partnerstwa pomiędzy organizacjami i firmami aktywnymi w edukacji zawodowej i szkoleniach
 • Wspieranie projektu: L-long learning w kontekście uczenia się przez całe życie w UE
 • Podnoszenie standardów i jakości pracy w ramach praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji w UE.
 • Podnoszenie statusu i atrakcyjności edukacji zawodowej wśród młodych ludzi i ich rodziców
 • Wprowadzenie innowacyjności i nowych konkurencji

 

 1. GŁÓWNE ZADANIA POWOŁANEJ W UE INSTYTUCJI:
 • Organizacja biennale europejskiego konkursu umiejętności Euroskills
 • Pomoc udzielana krajom członkowskim w organizacji narodowych eliminacji
 • Wsparcie polityki i programów edukacji zawodowej i szkoleń w UE
 • Współpraca z organizacjami europejskimi takimi jak: CEDEFOP, ETF i EVTA na polu edukacji zawodowej i szkoleń
 • Promocja europejskich umiejętności zawodowych na poziomie globalnym we współpracy z WORLDSKILLS INTERNATIONAL i innymi organizacjami regionalnymi
 • Współpraca z partnerami rynkowymi i społecznymi na polu promocji jakości umiejętności zawodowych

 

 1. POCZĄTKOWE DZIAŁANIA FSNT NOT do 2011r.
 • Zgodnie ze statutem, narodowe organizacje członkowski, maja wpływ – po przez swoich delegatów – na wybór: władz statutowych, wybór Zarządu i zgłaszanie wniosków.
 • Zatwierdzenie przez MEN -Naczelnej Organizacja Technicznej jako reprezentanta narodowego, która na podstawie pisemnej rekomendacji MEN, została formalne przyjęta do organizacji EuroSkills we wrześniu 2007.
 • Od 2008 do 2011, członkiem zarządu Euroskills, desygnowana z Polski była dyr. Ewa Rudomino przedstawiciel MEN.
 1. UDZIAŁ w FINALE EUROSKILLS – ROTERDAM 2008:

 

6.1 SYNTETYCZNE DANE dot. ORGANIZACJI FINAŁU EUROSKILLS ROTTERDAM2008

 • 26 uczestniczących drużyn narodowych
 • 27 konkurencji w 6 domenach, stanowiących 50 zawodów
 • Łączna ilość – 480 zawodników
 • Udział 600 sędziów/ekspertów i obserwatorów technicznych z całej Europy
 • Uczestniczyło ca. 1150 wolontariuszy
 • Powierzchnia przewidzana dla konkursu-wynosiła 35 000 m ² na terenach w Ahoy Exibition Center w Rotterdamie
 • W trakcie 3 dni imprezę odwiedziło ponad 35 000 zainteresowanych kształceniem zawodowym w postaci uczniów, nauczycieli, rodziców, ekspertów, itp

 

6.2 UDZIAŁ POLSKIEJ REPREZENRTACJI W finałach -EUROSKILLS Roterdam 2008

Przygotowanie 21-osobowej Drużynę Narodową przewidzianą do udziału w konkursie EuroSkills2008 w Rotterdam’ie, w tym grupę polskich obserwatorów/expertów w konkurencjach, w których nie zgłoszono polskich zawodników

Polską drużynę narodową w konkursie w Rotterdamie tworzyło 21 zawodników (w 9 konkurencjach obejmujących 16 zawodów) wyłonionych w eliminacjach pod nazwą PolSkills2008, które odbywały się od kwietnia do sierpnia 2008 r. przy organizacyjnym wsparciu ze strony Naczelnej Organizacji Technicznej, reprezentującej nasz kraj w strukturze WorldSkills Europe (byłe ESPO).

 • Selekcja, przygotowanie zawodników w ramach prowadzonych pierwszych wewnętrznych eliminacji tzw. Krajowego Konkursu Umiejętności Zawodowych – stanowiących pilotażowy projekt pt. PolSkills2008.
 • Przygotowanie zgrupowania INTEGRACYJNEGO, po którym nastąpił wyjazdem całej ekipy z Poznania do Roterdamu specjalnym autobusem.

 

 1. UDZIAŁ W FINALE KONKURSU EUROSKILLS2010 W LIZBONIE na terenach EXPO

 

7.1 KONTYNUACJA FSNT NOT w przygotowaniu udziału w EUROSKILL LIZBONA 2010

 

Pierwszy udział Polski w finałach w Roterdamie2008 stanowił, praktyczne zapoznanie się z warunkami, ostrą rywalizacją i panującym współzawodnictwem w ramach rozgrywanych konkurencji. Organizacja polskiej drużyny zdecydowanie wymagała profesjonalnego działania. Na podstawie decyzji FSNT NOT, powołano zespól ds.  POL – Skills, pod kierunkiem Ewy Daras, który w końcu 2009r, rozpoczęto procedury formalne w postaci rejestracji i przygotowanie drużyny narodowej do udziału EuroSkills2010 w Lizbonie. Przez ponad rok zespól koordynował na poziomie krajowym przygotowania drużyny, konsultował się z ekspertami i firmami oraz zdobywał brakujące fundusze od sponsorów konkurencji. Ważny elementem było przygotowanie, indywidualnego dla każdej konkurencji, wyposażenia uczestników w narzędzia i ubrania BHP oraz stroje reprezentacji narodowej – wymagane przez organizatora.

 

W oparciu o analizę branży budowlanej przez stowarzyszenie PSG (sponsora) i uzyskanych doświadczeniach w udziale w finale w Rotterdamie, FSNT NOT przygotowało w 2009r wniosek o zatwierdzenie przez zarząd Euroskills nowej konkurencji pod nazwą Montaż Suchej Zabudowy (DWS), która miała zostać próbnie wprowadzona na kolejnych finałach Euroskills 2010.

 

7.2 SYNTETYCZNE DANE O ORGANICAJI FINAŁU):

 • 27 krajów uczestniczących
 • 52 zawody, 31 konkurencji w 6 domenach
 • Udział 500 zawodników
 • Udział 800 sędziów
 • Udział 2000 wolontariuszy zaangażowanych w organizację
 • Rozegrano łącznie 9000 godzin zawodów
 • Przeznaczona powierzchnia – 50 000 m ² na terenie Lisbonie- EXPO Intern. Fair
 • Ilość odwiedzających Portugalii i Hiszpanii wyniosła 60 000 osób

 

W dniach 9-12 grudniu 2010r. w Lizbonie przygotowano kolejną edycje konkursu, której gospodarzem była Portugalia, a organizatorem imprezy został Instytut Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (IEFP) w Portugalii oraz Skills Portugal, będąca członkiem WorldSkills International oraz EuroSkills. Dla EuroSkills2010 przeznaczono nowoczesny obiekt wybudowany z okazji organizacji EXPO 1998 Lisbona. Rozgrywane konkurencje rozpolowane zostały na powierzchni ponad 50 tys. m² i obejmowały 6 podstawowych domen (branż/sektorów): Sztuka użytkowa i moda, Technologia produkcji, Transport i logistyka, Technologie komunikacji, Budownictwo oraz Usługi. Należy nadmienić, iż finał konkursowy opiera się na takich wyselekcjonowanych zawodowych, dla których istnieje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników na mobilnym rynku pracy UE. Mało popularne zawody wypadają z programu, na rzecz aktualnie innowacyjnych np. BIM, czy obsługa DRONÓW.

 

Konkurs EuroSkills2010. Konkurs był głównie przeznaczony dla absolwentów szkół zawodowych, studentów i młodych pracowników zaczynających karierę zawodową. Finał konkursu przyciągnął ponad 60 tys. Odwiedzających głównie z Portugali oraz sąsiedniej Hiszpanii, którzy mogli obserwować 3 dniowy przebieg i rywalizację zawodników w konkretnych umiejętnościach tzw. „na żywo”. Konkurować można było w konkurencjach zawodowych, począwszy od tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, po przez zawody budowane (1/3 wszystkich konkurencji) jak np. stolarstwo czy murarstwo, po zawody związane z innowacyjnymi technologiami, takie jak: mechatronika, robotyka czy projektowanie stron internetowych.

 

Należy zaznaczyć, że w wyselekcjonowanych sektorach konkursy finałowego Zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w twardych warunkach konkurencyjności, a w szczególności koncentrowali się na jakości wykonywanych prac cząstkowych po przez planowanie i  organizacje, oraz precyzyjne posługiwanie się narzędziami i obsłudze nowoczesnych maszyn i urządzeń, w ramach technologii przewidzianych w TEST PROJECT dla każdej rozgrywanej konkurencji. Jednocześnie wykonywanie prac konkursowych wymaga od uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych, które znacznie wykraczają poza zakres podstawy programowej w kształceniu ustawicznym. Z tego powodu eliminacje krajowe służą do wyłonienia wybitnych lub rzeczywiście najlepszych uczniów/absolwentów szkól zawodowych, czy zwycięzców lokalnych konkursów.

 

Należy zaznaczyć bardzo ważnym elementem procesu przygotowania zawodnika do udziału w konkursach – na każdym poziomie kształcenia formalnego -w postaci praktycznych szkoleń organizowanych przez ekspertów reprezentujących producentów urządzeń, narzędzi i stosowanych materiałów podstawowych i pomocniczych. Celem dwustronnej współpracy jest stosowanie najnowocześniejszych technologii i materiałów w każdej konkurencji, przy sprawdzonych w branżach gospodarczych praktycznych procedurach i standardach zawodowych. Liczni sponsorzy generalni i branżowi m.in.: władze miasta Lizbony, Instytut Turystyczny, Cisco Systems, Siemens, Festo, AutoEuropa, ElectroPortugali wielu innych jako producenci; surowców, materiałów, narzędzi i urządzeń wsparli organizację tej imprezy od strony merytorycznej (konsultacje i szkolenia) i finansowej.

 

Poza zawodami konkursowymi, stanowiącymi główny nurt imprezy w Lizbonie, program przewidywał również warsztaty, seminaria, wystawy i spotkania oraz dużą ilość stoisk poświęconych problematyce zawodowej dla młodzieży, w tym promocji wiedzy i nauki. Lizbona  była idealnym miejscem spotkań głównych europejskich instytucji edukacyjnych z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ludzi biznesu i przemysłu, menadżerów, szkoleniowców, nauczycieli. W trakcie imprezy można było skorzystać z warsztatów i cykli seminariów, podanych dla przykładu padania obszaru dzień, takich jak:

 

Należy podkreślić, iż z poza Europy, zgłoszona została drużyna Australii i Kanady, głównie po to, aby zapoznać się z warunkami uczestnictwa w nowo wprowadzonych konkurencjach oraz warunkami technicznymi w tym przeznaczonych i zatwierdzonych maszyn i urządzeń. Najliczniejszą drużyną na EuroSkills2010 była reprezentacja gospodarzy – drużyna Skills Portugal oraz WorldSkills Turkey (ca 90 osób)

 

7.3 UDZIAŁU POLSKIEJ REPREZENRTACJI W EUROSKILLS, Lisboa 2010

Kolejne uczestnictwo polskiej drużyny w finale było oparte na uprzednio już zdobytych pionierskich doświadczeniach w 2008r. W poł. 2010 nastąpiła selekcji i zatwierdzenie imienne uczestników. Potem rozpoczęto szkolenia branżowe dla członków drużyny narodowej składającej się:

 • 5 zawodników – w 3 konkurencjach: Florystyka (Floryst), Montaż Suchej Zabudowy (Installor DW), Ciesielstwo Bud. (Cieśla Bud.)
 • 3 ekspertów w powyższych konkurencjach
 • 5 obserwatorów technicznych w innych konkurencjach, gdzie nie startowali Polscy

Inauguracja konkursu EuroSkills 2010, Lizbona

Od lewej: Ewa Daras (NOT), Krzysztof Baranowski (PSG), I Radca Bogdan Zagrobelny, WPHI Ambasady RP w Lizbonie,
Prezes WorldSkills Europe Mr. Jos de Goey (The Netherlands)

SKŁAD I REZULTATY POLSKIEJ DRUŻYNY UCZESTNICZĄCEJ W EUROSKILLS 2010

Drużyna Florystów w składzie: Tomek Kuczyński i Zygmunt Sieradzan zdobyła brązowy medal,

Drużyna Montażu Suchej Zabudowy w składzie: Łukasz Cegielski i Michał Weber zdobyła – srebrny medal.

Reprezentant w drużynie międzynarodowej w Ciesielstwie budowlanym – Ariel Opanowicz – uzyskał medal doskonałości.

 

Dzięki wysiłkowi Skills Poland włożonemu w okresie przygotowawczym oraz zaangażowania i odpowiedzialnej pracy naszych ekspertów i partnerów, uzyskano wybitny wynik przez pionierska druzynę. Mała, pod względem liczebności, 5 osobowa drużyna, uzyskała poważne rezultaty, gdyż zdobyła tyle medali, w ilu startowała konkurencjach. Świetna forma zawodników i wspaniała atmosfera sprawiły, że rywalizacja była zacięta i emocjonująca, ale choć stawka była wysoka, nie chodziło wyłącznie o wygraną.

Członkowie Drużyny Narodowej

Montaż suchej zabudowy – Łukasz Cegielski i Michał Weber, srebrny medal.

Ciesielstwo budowlane – Ariel Opanowicz  

Warto zaznaczyć, że podstawowy kosztorys konkursu EuroSkills2010 wyniósł 16,5 mln Euro. Holandia, gospodarz poprzedniej edycji EuroSkills2008, przygotowała 46 osobową drużynę, której budżet organizacyjny wyniósł 4,5 ml Euro. Natomiast przygotowanie polskiej drużyny oraz związane z tym koszty zostały pokryte wyłącznie przez sponsorów: Polskie Stowarzyszenie Gipsu (Knauf, Lafarge, Rygips, Norgips), Szkołę Florystyczną Małgorzaty Niskiej, Henkel, DeltaPlus (Panoply, Venitex), Magma, KG Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) oraz FSNT-NOT.

 

Na uwagę zasługuje fakt wprowadzenia i przygotowania nowej konkurencji „Dry Wall System”, przez stronę polską. Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu na czele z mgr inż. Pawłem Kocemba, który opracował kompleksowy projekt nowej konkurencji w postaci; Technical Outline (procedury i wymagania wykonania) i Test Project Dotyczył on przygotowania; stanowiska konkursowego, szczegółowego przebiegu konkurencji, wykazu materiałów i narzędzi, oraz kryteriów ocen cząstkowych prac konkursowych. Po raz pierwszy przygotowano stanowiska dla 4 drużyn z; Francji, Polski, Portugalii i Cypru. Konkurencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i została wysoko oceniona przez organizatora. Na tej podstawie zatwierdzono ją jako stały element kolejnych edycji EuroSkills. Po latach ograniczono wielkość powierzchni przeznaczonej na stanowiska konkursowe oraz przyjęto dodatkowe elementy pracy konkursowej w postaci tynku lub/i sztukaterii.

 Florystyka – Tomek Kuczyński i Zygmunt Sieradzan, brązowy medal.

Jedną z ciekawszych konkurencji była kompleksowa budowa domu, czyli prace zespołu budowlanego (4+1) składającego się z; murarza, glazurnika, cieśli budowlanego, dekarza oraz kierownika brygady. W tej międzynarodowej drużynie Polskę reprezentował Ariel Opanowicz (OHP), który uzyskał ważne wyróżnienie. Z uwagi na wysokie koszty związane z przeprowadzeniem tej konkurencji, nie została ona trwale zachowana w kolejnych finałach.

 1. PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI 2011 – 2017.

 

FSNT NOT posiadała ograniczone fundusze i nie posiadała wolnych środków na profesjonalną i cykliczna realizacje projektu udziału POLSKIEJ drużyny narodowej w konkursach międzynarodowych – World Skills. Dodatkowo, wysokie roczne opłat składek od narodowych organizacji członkowskich, komplikowały sprawę.

Dla zachowania ciągłości uczestnictwa oraz znając formy działalności innych organizacji narodowych skupionych w EUROSKILLS, od 2009 podjęto szerokie działania i konsultacje zmierzające do powołania Narodowej Organizacji Umiejętności „Skills Poland”. Opierając się na przykładach podobnych organizacji w innych krajach, które działają od lat w wielu krajach UE, poszukiwano wsparcia i finansowania. Jednak w wielu wypadkach głównie zasilane tej działalności opiera się na funduszach państwowych. Zorganizowane spotkanie przez NOT, w poł 2010 r. z prawie 20 organizacjami, zmierzało do powołania celowej FUNDACJI. Niestety zakończyło się fiaskiem. Ministerstwo edukacji narodowej nie było w wygenerować funduszy na opłacenie narodowych składek członkowskich oraz nie dokonano nominacji krajowej instytucji, która mogła by uzyskać status formalnego reprezentanta narodowego. W tych warunkach i realiach NOT powoli zaprzestał działalności na tym polu w 2011r. a bark obecność Polski w strukturze EuroSkills stał się faktem.

 1. UDZIAŁ PSG w KONKURSIE V4 W BUDAPESZCIE – w ramach narodowych eliminacji Węgier do finału w EUROSKILLS BUDAPESZT 2018

Sekretarz PSG uzyskał zaproszenie od organizacji węgierskiej od udziału w konkursie V4 dla Konkurencji Montażu Suchej Zabudowy w 2016 w Budapeszcie, stanowiącym element sprawdzianu organizacyjnego eliminacji narodowych i przygotowania gospodarzy-Węgrów do finałowej imprezy w Budapeszcie 2018. Po zakończeniu konkursu finansowanego z funduszy UE powstał raport 20106/2017, który stanowi dodatkowy załącznik.

Prowadzone wysiłki niewielkiej grupy entuzjastów, zaangażowanych w uczestnictwo Polski w konkursie EuroSkills, nie rokowały dalszej nadziei – bez realnego wsparcia rządu. Tal jak to ma miejsce w większości krajów UE, powoływane organizacje działają w oparciu o rozwiązania systemowe, wspierane przez ministerstwa, czyli skarb państwa.

W przypadku doświadczeń polityki rządu Węgier w postaci członkostwa w Euroskills od kilu lat i przyznanie organizacji konkursu finałowego w Budapeszcie, na początku 2017r Sekretarz PSG przygotował raport/notatkę z przebiegu przygotowań Węgier do organizacji Finału EurSkills w Budapeszcie 2018, którą skierował do Pani A .Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej w sprawie promocji kształcenia zawodowego w ramach konkursu międzynarodowego EuroSkills.

W tym kresie realizowano program dobrej zmiany i następowała reforma edukacji. Po analizie możliwości i strategii działania, zapadła decyzja MEN o uczestnictwie w World Skills Europe WSE) (http://worldskillseurope.org/ i nominowaniu FRSE jako narodowej organizacji realizującej ten projekt.

WYJAŚNIENIE PROCEDURY:

Aplikująca instytucja/organizacja reprezentująca kraj w WSE – powinna uzyskać od rządu – list intencyjny wystosowany przez stosowne ministerstwo kraju (MEN, Mi Pracy, itp.), w którym następuje potwierdzenie reprezentatywność i wyłączność uczestnictwa w WSE. Jednoznacznie przewidziano statutowo jedną instytucje reprezentującą dany kraj. Składka roczna jest uiszczana przez danego członka/kraj: może być to dokonane przez uczestnika lub ministerstwo. Polska jest dla WSE ważnym partnerem i dlatego delegacje Euroskills do Polski były organizowane kilkukrotnie do: FSNT NOT, Targi Poznańskie, Rzemiosło Polskie.

 1. REAKTYWACJA DZIAŁNOŚCI POLSKI

W dniu 23.03.17 FRSE rozpoczęło procedurę zgłoszenie Polski do formalnej struktury World Skill Europe (WSE). WSE, działa centralnie na zasadzie spółki, posiada zarząd i sekretariat. Instytucja ta działa na zasadzie samowystarczalności i samostanowienia. Z pełnego członkostwa wynika wiele aspektów podanych na stronie internetowej, ale główne elementy stanowi udział reprezentacji narodowych. Daje t podstawy do pozyskania funduszy od lokalnych sponsorów na przygotowanie drużyny narodowej, promowanie nowych technologii i form kształcenia praktycznego. Stały dostęp do najwyższego poziomu kształcenia zawodowego wg trendów i wymagań międzynarodowych daje możliwości aktualizacji ofert dla realnego rynku pracy. Poza uczniami/zawodnikami – eksperci/sędziowie stanowią ważny element rozwoju i kształcenia nauczycieli praktycznego zawodu. Bez ich zaangażowania i wysokiego poziomu nie ma wyników. Szczególnie ważnym jest opanowanie j. angielskiego praktycznego w formie technicznego języka branżowego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowania Polski do udziału w EuroSkills.

W dniu 19 października 2017 roku, w trakcie odbywających się w Abu Dhabi zawodów WorldSkills polskim delegatom wręczono nominację na członka organizacji. EuroSkills organizatora międzynarodowego biennale, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Praktycznie od 2008 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako reprezentant narodowy – stała się oficjalnym członkiem. Od tego momentu, FRSE pełni funkcję instytucji koordynującej przygotowania drużyny WorldSkills Poland do międzynarodowych konkursów umiejętności zawodowych podjęła szereg działań związanych z upowszechnianiem inicjatyw organizowanych w ramach WorldSkills Europe.

Worldskills International (https://www.worldskills.org/) obejmuje terytorium całego świata a finały są przemiennie organizowane co roku w zatwierdzonych krajach. W wielu krajach nominowano jedną organizację do przygotowanie reprezentacji narodowej dla obu typów finałów. W naszym przypadku MEN desygnował FRSE do realizacji tego zadania.

 1. DZIAŁANIA FRSE i POWOŁANIE DRUŻYNY NARODOWEJ W EUROSKILLS BUDAPEST 2018

Kontynentalnym odpowiednikiem konkursu WorldSkills, który w minionym roku zgromadził ponad 1300-u zawodników z 59-u państw z całego świata. W dniach 26-28 września 2018 roku w Budapeszcie rywalizować będą reprezentanci 28-u krajów członkowskich w 37-u konkurencjach. Organizatorzy przewidują udział niemalże 600-set zawodników i 100-u tysięcy widzów. Konkurs ma zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania  w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

            Najważniejszym przedsięwzięciem był udział polskiej drużyny w trwającym w dn. 26-28 września konkursie EuroSkills 2018 w Budapeszcie, w którym udział wzięło niemalże sześciuset zawodników reprezentujących łącznie dwadzieścia osiem państw z całej Europy. Wydarzenie zgromadziło ponad osiemdziesiąt tysięcy widzów. Polska reprezentacja liczyła po siedmiu zawodników i ekspertów, którzy wzięli udział w siedmiu konkurencjach: ciesielstwie, florystyce, fryzjerstwie, gastronomii, mechatronice (konkurencja drużynowa), murarstwie i montażu systemów suchej zabudowy. Ponadto do udziału w zawodach zostało zakwalifikowanych dodatkowo pięciu ekspertów, których zadaniem była ocena prac konkursowych w konkurencjach: architekturę krajobrazu, obsługę gości hotelowych, obrabiarki CNC, technologię mody, technologię samochodową. Wydarzenie zostało przewidziane łącznie na dziewięć dni, tj. 22-30 września 2018. Następstwem konkursu była dedykowana konferencja podsumowująca wraz konferencja prasową odbywająca się w Warszawie, tuż po powrocie do kraju.

Uczestnictwo w finałach EuroSkills 2018 poprzedziły dwa oficjalne spotkania zawodowej kadry narodowej. W toku przygotowań do wydarzenia FRSE wzięło udział w szeregu konferencji i konkursach regionalnych w celu upowszechniania idei konkursu, m.in. w Finale Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego – Złota Kielnia, konferencji „Szkolnictwo zawodowe na poziomie europejskim” oraz towarzyszącym jej Ogólnopolskim Konkursie o „Złoty Grzebień” oraz „Bursztynową Pomadkę”, X Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej „GALAKTYCZNY BLASK”, konferencji „Young Worker’s Day” podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Krakowie, III Międzynawowym i IX Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim w Olsztynie, Finale X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, finale konkursu „Young Car Mechanic” organizowanym przez Inter Cars. Ponadto zespół WorldSkills Poland był obecny wraz z stoiskiem promocyjnym przy okazji konferencji regionalnych i branżowych organizowanych przez FRSE.

            Dążąc do możliwie największego spectrum odbiorców korzystano zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych kanałów komunikacji.  W przypadku pierwszej grupy użyto: stron, newsletterów, czasopism prowadzonych i wydawanych przez FRSE. W odniesieniu do zewnętrznych mediów reportaże, audycje oraz artkuły o konkursie EuroSkills i udziale polskiej reprezentacji znalazły się, m.in. w: Polskim Radiu, TVP (telewizja regionalna i programy śniadaniowe), Dzienniku Gazecie Prawnej.

W kontekście przygotowania zawodników do konkursu zawiązano współprace z:

 1. instytucjami, np.: ORE, Związek Rzemiosła Polskiego, PARP, Kuratoria Oświaty;
 2. organizacjami oraz uczelniami wyższymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie krajowych olimpiad zawodowych zwalniających, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, z egzaminu potwierdzającego kompetencje zawodowe, np.: Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.
 3. Stowarzyszeniami i szkołami skupiające wokół siebie ekspertów z poszczególnych zawodów, tj.: Stowarzyszeniem Florystów Polskich, Stowarzyszeniem Polski Gips, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Państwowymi Szkołami Budownictwa w Gdańsku, Zespołem Szkół Gastronomicznych w Gorzowie;
 4. przedstawicieli firm prywatnych, np.: DMG MORI Polska, Wienerberg, PPG Deco Polska, Lincoln Electric, Festool Polska.

            Za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji złożyła jednocześnie wniosek o przyjęcie do organizacji WorldSkills International, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez odbywające się w październiku 2018 roku w Amsterdamie  Zgromadzenie Ogólne. W związku z faktem uczestnictwa polskiej drużyny w konkursie WorldSkills Kazań 2019 podjęto kroki w celu wyłonienia zawodników biorących udział w poszczególnych konkurencjach.

 • Promocja i upowszechnianie EuroSkills

            W celu dotarcia do jak najszerszego spectrum odbiorców na przełomie października
i listopada 2017 roku rozpoczęto działania upowszechniające oraz promujące inicjatywę. Podjęte kroki miały skierować uwagę środowiska naukowego, biznesowego oraz trzeciego sektora, tj. stowarzyszeń i organizacji branżowych na konkurs umiejętności zawodowych oraz spowodować ich kompilację celem wyłonienia najlepszych zawodników i ekspertów.          Informacja o konkursie została rozpowszechniona, m.in. poprzez:

– oficjalny komunikat o naborze na stronie FRSE;

– newsletter FRSE;

– promocję inicjatywy w trakcie trwania konferencji, wydarzeń organizowanych przez FRSE, bądź w których FRSE uczestniczyło, np.: konferencje regionalne, konferencje branżowe, spotkania informacyjne dla beneficjentów, Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych;

– budowę bazy kontaktów ze środowiskiem współpracującym ze szkolnictwem zawodowym, m.in. beneficjentami programu Erasmus czy dotychczasowymi partnerami FRSE;

– udział i promocję EuroSkills podczas regionalnych i ogólnopolskich turniejów umiejętności zawodowych.

W ramach podjętych działań do współpracy zaproszono:

 1. instytucje, np.: ORE, Związek Rzemiosła Polskiego, PARP, Kuratoria Oświaty;
 2. organizacje oraz uczelnie wyższe odpowiedzialne za przeprowadzenie krajowych olimpiad zawodowych zwalniających, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  z egzaminu potwierdzającego kompetencje zawodowe, np.: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej
  w Grudziądzu, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Łódzka;
 3. stowarzyszenia i szkoły skupiające wokół siebie ekspertów z poszczególnych zawodów, tj.: Stowarzyszenie Florystów Polskich, Stowarzyszenie Polski Gips, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Instytut Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku
  w Gdańsku, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie;
 4. przedstawicieli firm prywatnych, np.: DMG MORI Polska, Wienerberg, PPG Deco Polska.

12.2 BUDOWANIE BAZY EKSPERTÓW I ZAWODNIKÓW

Efektem działań promocyjnych było stworzenie bazy liczącej przeszło 80-sięciu przedstawicieli instytucji, szkół, uczelni wyższych, organizacji oraz sektora prywatnego. Spośród nich wybrano najlepszych ekspertów w uprzednio wybranych branżach.  Po zewnętrznych i wewnętrznych konsultacjach podjęto decyzje o zgłoszeniu na EuroSkills 2018 uczestników w następujących konkurencjach:

 • – florystyka;
 • – fryzjerstwo;
 • – gastronomia;
 • – mechatronika;
 • – murarstwo;
 • – tynkarstwo i sucha zabudowa;
 • – stolarstwo (konkurencja pokazowa).

Ponadto, Polska skorzysta z możliwości przysługującej państwom członkowskim jaką jest wysłanie sędziów w pozostałych kategoriach konkursowych, w których dostrzeżono potencjał w kontekście przygotowań do kolejnych odsłon zawodów.

            Dla kandydatów na ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych ideą EuroSkills FRSE zorganizowało otwarte spotkania informacyjne mające przybliżyć zasady i specyfikę wydarzenia. Pierwsze z nich odbyło się 27 listopada, a udział w nim wzięli zagraniczni trenerzy należący do  EuroSkills, drugie 15 grudnia. Wraz z postępem procesu rekrutacji oraz budowaniem bazy kontaktów chęć współpracy jako eksperci potwierdziło 15 osób. Zostały one zapoznane ze standardami konkursu, specyfikacją dla poszczególnych konkurencji oraz ogólnymi zasadami wynikającymi z przyjętych zobowiązań.

            W odniesieniu do posiadanych kompetencji branżowych oraz językowych, a także uwzględniając dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów na ekspertów zarekomendowaliśmy przyjęcie poniższych kandydatur:

 1. kategoriach, w których rywalizować będą reprezentanci Polski:
 2. Karolina Ładyżyńska-Skrzypek – konkurencja: florystyka
 3. Iwona Niemczewska – konkurencja: gotowanie
 4. Michał Grązka – konkurencja: mechatronika
 5. Katarzyna Snuszka – konkurencja: murarstwo
 6. Krzysztof Baranowski – konkurencja: tynkarstwo i systemu suchej zabudowy
 7. Piotr Dołżyc – konkurencja: fryzjerstwo
 8. Sajmon Kęsy – ciesielstwo
 1. w kategoriach, w których Polska reprezentacja nie będzie brała udziału w tym roku, ale rokują nadzieje do udziału w przyszłych latach:
 2. Marcin Berta – konkurencja: obrabiarki CNC
 3. Ewa Fodczuk – konkurencja: technologia mody
 4. Michał Walczak – konkurencja: obsługa recepcji hotelowej
 5. Robert Rydzewski – konkurencja: technika samochodowa
 6. Urszula Poniatowska – konkurencja: architektura krajobrazu.

Jednocześnie FRSE, we współpracy z innymi organizacjami, poszukiwała zawodników

o największych umiejętnościach i doświadczeniu w podobnych konkursach na poziomie krajowym bądź międzynarodowym, którzy mogliby reprezentować Polskę w Budapeszcie. Opierając na doświadczeniach naszych partnerów, m.in.: beneficjentów programu Erasmus, Stowarzyszenia Florystów Polskich, Komitetu Głównego Turnieju „Złota Kielnia” oraz kandydatów na ekspertów mających praktykę na podobnych turniejach wyłoniliśmy następujących zawodników:

 1. Sylwia Leszczyńska – konkurencja: florystyka
 2. Maciej Pisarek – konkurencja: gastronomia
 3. Mateusz Dąbrowski /Przemysław Krasnodębski – konkurencja: mechatronika
 4. Bartosz Trocha – konkurencja: murarstwo
 5. Dawid Grodzki – konkurencja: tynkarstwo i systemu suchej zabudowy
 6. Robert Stachowski – konkurencja: fryzjerstwo
 7. Tymoteusz Dubiński – ciesielstwo
 • PRZYGOTOWANIA DO TURNIEJU W BUDAPESZCIE

            Po wyłonieniu ekspertów i zawodników przeprowadzono pierwsze, szczegółowe spotkania z każdą grupą zawodową reprezentującą Polskę w Budapeszcie. Szereg spotkań pozwolił na ustalenie indywidualnego dla każdej konkurencji toku przygotowań oraz zapoznanie się materiałami niezbędnymi do uczestnictwa w EuroSkills. Obecnie, zadaniem ekspertów przewidzianym na najbliższy czas jest przygotowanie planu treningowego opartego o test project każdej konkurencji, aktywność na forum, na którym przygotowane są przewidywane zadania konkursowe i stworzenie sztabu trenerskiego dostosowanego do potrzeb poszczególnych zawodników. Następnym planowanym krokiem jest organizacja spotkania uwzględniającego udział całej kadry, którego istotną kwestią będzie odpowiednie przygotowanie zawodników pod kątem nie tylko merytorycznym, ale również psychologicznym.

 • SKILLSPOLAND – PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU

            W ciągu ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele FRSE intensywnie szukali optymalnych rozwiązań, które ugruntują rolę konkursów umiejętności zawodowych w Polsce i przykładem państw z dłuższą praktyką w organizacji WorldSkills, staną się platformą dla synergii instytucji publicznych, placówek oświatowych i przedsiębiorców w zakresie szkolnictwa. Poniżej przedstawiono listę wydarzeń, w których specjaliści FRSE uczestniczyli w charakterze prelegenta/obserwatora:

WYDARZENIE

Miejsce

Data

ORGANIZATOR

Program Finału Centralnego XLVII Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Poznań

1-2 lutego

Ogólnopolskie  Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej  i Kultury Fizycznej  w  Grudziądzu oraz MPT

X Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej
GALAKTYCZNY BLASK

Warszawa

20 marca 2018

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich
i Kosmetycznych
nr 22

konferencja „Young Worker’s Day

Kraków

22 marca 2018

Polska Izba Przemysłu Skórzanego

III Międzynarodowy
 i IX Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski

Olsztyn

22 marca 2018

Zespół Szkół  Ekonomiczno-Handlowych

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Łódź

4 kwietnia 2018

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce,

Instytut Geografii Miast i Turyzmu U.Łódzkiego

Konkurs Young Car Mechanic

Poznań

5 kwietnia 2018

I

nterCars

XIV Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów o Bursztynowy Grzebień

Gdańsk

13 kwietnia 2018

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

W ich trakcie dyskutowano o możliwościach i potencjale tkwiącym w konsolidacji dotychczas odbywających się praktycznych konkursów, a przyszłymi eliminacjami do EuroSkills. Rozwijanie regionalnych czy ogólnopolskich zawodów to kolejny, integrujący etap. Dla organizatorów poszczególnych wydarzeń SkillsPoland wydaje się obiecującą perspektywą dla rozwoju i promocji szkolnictwa zawodowego w Polsce.

            Podobny model jest stosowany, m.in. w Finlandii. Polska reprezentacja w skład, której wchodził specjalista FRSE, eksperci z branży fryzjerskiej oraz mechatronicznej oraz zawodnicy w konkurencji: mechatronika wzięła udział w cyklicznie odbywającym się krajowym konkursie umiejętności zawodowych Taitaja. Konkurs stanowił sposobność do konfrontacji poziomu i umiejętności zawodników, którzy sprawdzić się mogli w międzynarodowej rywalizacji. Nasi eksperci natomiast mieli okazję zaznajomić się ze specyficzną oceną zadań konkursowych, ich konstrukcją, zapleczem oraz infrastrukturą potrzebną do organizacji wydarzeń o tak dużej skali, a także zdobyć cenne wskazówki od bardziej doświadczonych sędziów z innych krajów. Udział w Taitaji to cenne doświadczenie, a rozwiązania wypracowane przez SkillsFinland stanowią modelowe rozwiązanie, a także rekomendacje dla Polski przy organizacji kolejnej edycji konkursu.

Po zatwierdzeniu uczestnictwa Polski w WORLD SKILL EUROPE, FRSE rozpoczęło procedurę 2017/2018 przygotowania polskiej drużyny na finały w Budapeszcie w 2018r. Na podstawie dokonanych konsultacji z polskimi organizacjami branżowymi oraz przedstawicielami firm dokonano wyboru strategicznych konkurencji finałowych. W I poł. 2018 nastąpiła selekcji i zatwierdzenie imienne uczestników wraz z desygnowanymi ekspertami branżowymi. Potem rozpoczęto szkolenia branżowe dla członków drużyny narodowej składającej się:

 

WYKAZ KONKURENCJI, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI POLSCY REPREZENTANCI:

 • Florystyka (Floryst),
 • Gastronomia (Cooking)
 • Montaż Suchej Zabudowy (Installor DW),
 • Murarstwo (Brick Layer),
 • Konstrukcje dachowe (pokaz dla 4 reprezentacji)

oraz

KONKURENCJE z UCZESTNICTWEM JEDYNIE POLSKICH EKSPERTÓW/SĘDZIÓW

 • Mechanika samochodowa
 • Operator CNC
 • Projektowanie odzieży
 • Projektowanie terenów Zielonych

HARMONOGRAM PRAC UCZESTNICZACYCH EKSPERRÓW

EuroSkills 2018 Budapeszt, 23-30 września 2018

 

23 września

godzina

miejsce

uwagi

Lot Warszawa-Budapeszt

Transport do hotelu

15.10-16.35

lotnisko Chopina/ lotnisko Liszta


24 września

godzina

miejsce

uwagi

Mandatory Assesment&New Expert Training

10.00-12.30

Hungexpo, Workshop Area

This training is organised in each skills workshop area. It is conducted only per skill.

Spotkania ekspertów na stanowiskach

12.30-17.30

Hungexpo, Workshop Area

 

spotkanie ekspertów podsumowanie dnia

19.00

Mercure Budapest Korona,


25 września

godzina

miejsce

uwagi

COMPETITOR FAMILIARISATION /  H&S BRIEFING / FAIRNESS & TRANSPARENCY CHECK.

8.30-15.00

Hungexpo

to attend (or at least part of) the COMPETITOR FAMILIARISATION /  H&S BRIEFING / FAIRNESS & TRANSPARENCY CHECK. This is so that your Experts are aware of this as well, especially seeing as you’re a new member that’s participating.  Also your Experts can possibly help the Workshop Managers out with the setup of the competition areas for their competitors].

OPENING CEREMONY

18.30-22.00

Papp László Sportaréna,


26 września

godzina

miejsce

 

1 dzień zawodów

8.30-16.00

Hungexpo

 

Assessment & CIS

17.00-20:0027 września

godzina

miejsce

 

2 dzień zawodów

8:30-16.00

Hungexpo


Assessment & CIS

17.00-21:0028 września

godzina

miejsce

uwagi

3 dzień zawodów

8:45-15.00

Hungexpo

 

Ocena (assessment & CIS)

16.00-22.00

Hungexpo, Workshop Area


29 września

godzina

miejsce

uwagi

Podsumowanie oceny

8.30-12.00

Hungexpo, Workshop Area


Ceremonia zamknięcia

 

19.30-21.30, Papp László Budapest, Sportaréna

         

 

WorldSkills Poland poszukuje młodych, zdolnych zawodowców, którzy pojadą z reprezentować Polskę w Graz podczas EuroSkills2020!

KOLEJNA EDYCJA PRZENIESIONA NA 06 -10.01.2021

Masz wybitnych uczniów w wieku 18 – 24 lata – zgłoś ich do konkursu EuroSkills.

Światowe konkursy umiejętności zawodowych to możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych i sprawdzenie swoich umiejętności poprzez rywalizację z najlepszymi zawodowcami na całym świecie. To również doskonała okazja do współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania najwybitniejszych specjalistów w kilkudziesięciu branżach środowiska naukowego i biznesowego.

Konkurs EuroSkills odbywa się w sześciu obszarach zawodowych:

 • technologia informacji i komunikacji
 • technologia budownictwa, usługi społeczne i osobiste
 • produkcja i inżynieria
 • sztuka i moda
 • transport i logistyka

Pełna lista konkurencji zaplanowanych na EuroSkills 2020 dostępna jest tutaj

Napisz: worldskillspoland@frse.org.pl

Uczestnictwo Polski W EUROSKILLS 2020!

Uczestnictwo Polski W EUROSKILLS 2020!

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pragnę przybliżyć temat europejskich konkursów umiejętności zawodowych. Po ostatniej edycji w 2018 w Budapeszcie, kolejny finał umiejętności zawodowych EuroSkills zaplanowano we wrześniu 2020 roku w GRAZ. Niestety z powodu panującej pandemii przesunięto termin, a kolejna edycja konkursu Euroskills odbędzie się pomiędzy 6 a 10 stycznia 2021 w GRAZ. Do Austrii zjadą się zawodnicy z 30 krajów, aby zaprezentować najwyższy poziom umiejętności w swojej branży. Z Polski weźmie udział ponad 20-osobowa reprezentacja Polski.

EuroSkills, bo o nich mowa – to największe tego typu zawody na świecie. Organizacja WorldSkills, która organizuje zarówno światową jak i europejską wersję konkursów skupia się na promowaniu umiejętności zawodowych, podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami w międzynarodowym środowisku. Organizowanym przez WorldSkills konkursom towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe.

W 2018r konkurs zorganizowano w Budapeszcie w dn. 26-28 września, a w węgierskim Hungexpo zgromadzi się ponad 500-set najwybitniejszych zawodników z całej Europy. Konkurencje były przygotowane dla przedstawiciele 37 branży. Z 28-u państw członkowskich UE do Budapesztu zjechało się niemal 100 tysięcy widzów.

W 2018r konkurs zorganizowano w Budapeszcie w dn. 26-28 września, a w węgierskim Hungexpo zgromadzi się ponad 500-set najwybitniejszych zawodników z całej Europy. Konkurencje były przygotowane dla przedstawiciele 37 branży. Z 28-u państw członkowskich UE do Budapesztu zjechało się niemal 100 tysięcy widzów.

Kolejny finał EuroSkills odbędzie się w Austrii; https://euroskills2020.com/en/, w Graz, 06-10.01.2021r. Ma finałach będzie ponad 600-set najwybitniejszych zawodników, w wieku 18-25 lat z całej Europy. Przygotowano Konkurencji to przedstawiciele 45-50 branż, którzy pod okiem ponad 1500-set ekspertów przez 3 dni będą zmagać się z zadaniami. Z 28-u państw członkowskich do Budapesztu zjedzie niemal 100 tysięcy widzów, w tym wystawców, przedstawicieli rządów, sponsorów i naukowców.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowe do organizacji WorldSkills Poland wspólnie z przedstawicielami świata nauki, biznesu i organizacji branżowych wyłoniła zawodników i ekspertów, którzy reprezentowali Polskę w wybranych konkurencjach:
• Ciesielstwo
• Gotowanie
• Fryzjerstwo
• Florystyka
• Mechatronika
• Murarstwo
• Tynkarstwo i Systemy Suchej Zabudowy

Ponadto polscy nauczyciele i specjaliści branżowi oceniali zawodników z 5 kolejnych konkurencjach:
• Architektura krajobrazu
• Obsługa gości hotelowych
• Obrabiarki CNC
• Technologia mody
• Technika samochodowa

Liczymy na Państwa zainteresowanie ideą EuroSkills i promocję konkursu w szkole oraz w środowisku lokalnym! Kolejna edycja Graz 2020. Zachęcamy do śledzenia przygotowań do zawodów i kibicowania polskiej drużynie w GRAZ!
Uczestnicząc w EuroSkills zaznaczamy udział Polski w tym znaczącym projekcie europejskim, integrującym w wyjątkowy sposób kształcenie zawodowe i rynek pracy. Jest to klucz do przyszłości młodzieży, przy mobilności pracowników w UE.
Dzięki temu konkursowi poznamy standardy europejskie umiejętności praktycznych, co podniesie Twoje kwalifikacje, zyska cenne i prestiżowe doświadczenie. Taki konkurs pozwala nam przede wszystkim inaczej spojrzeć na swoją pozycję na Europejskim rynku pracy. Polscy fachowcy są
coraz lepiej wykwalifikowani, cenieni, potrafią odnaleźć się na mobilnym rynku zatrudnienia, muszą tylko wykorzystać
swój udział w konkursie Euroskills.

Czym jest konkurs / turniej EUROSKILLS?
EUROSKILLS to przede wszystkim turniej / konkurs umiejętności dla młodych zawodowców, ale jest to również doskonała okazja do promocji najnowszych rozwiązań w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowego;
• EUROSKILLS to europejska wersja WorldSkills, który wcześniej był znany również jako Skills Olympics;
• Konkurs / turniej odbywa się co dwa lata w którymś z krajów członkowskich;
Kto może uczestniczyć?
• najbardziej utalentowani młodzi zawodowcy rywalizują o to kto będzie najlepszy na kontynencie;
• uczestnik nie może mieć więcej niż 25 lat;
• każdy kraj może zgłosić jednego uczestnika lub drużynę w edycji;
• uczestnik może brać udział tylko w jednej dyscyplinie;
Turniej odbywa się w np. sześciu innowacyjnych dyscyplinach
• technologia informacji i komunikacji;
• produkcja i inżynieria;
• technologia budownictwa;
• transport i logistyka;
• usługi socjalne;
• sztuka i moda
Konkursy umiejętności zawodowych EuroSkills służą?
• zachęcaniu młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych
• promowaniu współpracy z przedsiębiorstwami
• podniesieniu rangi kształcenia zawodowego
• wyznaczaniu kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki
• doskonaleniu nauczycieli praktycznej nauki zawodu
• budowania platformy do międzynarodowej wymiany doświadczeń i informacji.
Zadania FRSE:
• wyłonienie i przygotowanie polskiej reprezentacji: zawodnicy, trenerzy, sędziowie;
• rekomendowanie nowych konkurencji organizatorom zawodów;
• promocja idei konkursów EuroSkills i osiągnięć polskich zawodników;
• tworzenie i rozbudowa bazy kontaktów i wsparcie przy budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych;
• wspieranie ogólnopolskich, regionalnych, szkolnych i branżowych konkursów oraz turniejów zawodowych.
Zarówno dla zawodników, jak i ekspertów, wyjazd na finał Euroskills to wyzwanie.
W szkole buduje się fundamenty, ale rzadko jest czas na zrobienie czegoś więcej, spoza programu.
Konkursy natomiast rządzą się swoimi prawami, narzucają inny standard.
Przede wszystkim pozwalają podpatrywać nowe technologie, pomysły, produkty, rozwijać kreatywność.
Zachęcają do eksperymentów i rozwijania się. Uświadamiają też, w jakim miejscu jesteśmy i nad czym
trzeba jeszcze popracować. Współzawodnictwo jest ważne, ale do GRAZ jedziemy z pokorą i dużą dozą cierpliwości. Jedziemy przede wszystkim po naukę, doświadczenie, które przekażemy przyszłym uczestnikom.
Ale ekipę będziemy mieć mocną, więc niewykluczone, że wrócimy z workiem medali.
Euroskills pokazuje młodym ludziom, że nie warto spoczywać na laurach i bazować tylko na tym,
czego nauczyli się w szkole. Cały czas trzeba się rozwijać, gonić nowe rozwiązania, wynalazki.
To też miejsce, by pokazać się dużym, międzynarodowym koncernom.
Znane firmy budowlane potrzebują dobrych inżynierów, ale najpierw muszą gdzieś ich znaleźć.
Tym konkursem promujemy nie przeciętność, ale ambicję, chęć zrobienia czegoś więcej
niż ode mnie wymagają. Istotne jest również, że zawodnik musi być przygotowany językowo.
To najsłabszy punkt w nauczaniu technicznym.
A przecież mobilność polega na tym, że najpierw muszę się porozumieć. To problem niszowych zawodów,
że wygrywa ten, kto biegle zna język. Podręczniki to nie wszystko.

Izabela Laskowska
Delegat Techniczny Worldskills Poland
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji