You are currently viewing Standaryzacja w branży budowlanej

Standaryzacja w branży budowlanej

Standaryzacja w branży budowanej

GS1 Polska, będąca częścią globalnej organizacji działającej w 150 krajach, podpisała porozumienie z firmą Norgips. Celem współpracy jest usprawnienie gromadzenia, przetwarzania i przesyłana danych produktowych w oparciu o standardy GS1 w celu zasilania systemów klasy BIM (Building Information Modeling).

Wśród wyzwań, z jakimi mierzy się poddane presji czasowej współczesne budownictwo, jest dostarczanie właściwych materiałów budowlanych na czas i w odpowiedniej ilości. Jedynie ok. 25% firm z branży architektonicznej i budowlanej wykorzystuje technologię modelowania informacji o budynku (Building Information Modeling –BIM), która rozwiązuje problemy inżynieryjne, choć potencjał generowania automatycznych oszczędności i wyższej jakości produktów jest ogromny.