Rendery Systemów Suchej Zabudowy

Rendery Systemów Suchej Zabudowy

Informujemy, że od lipca 2020 roku strona www.suchazudowa.pl posiada nowo opracowane materiały graficzne 3D (rendery)  do możliwości wykorzystania jako materiały dydaktyczne w kształceniu zawodowym.

Materiały graficzne do wykorzystania bezpłatnego. Opracowanie materiałów do dystrybucji dokonało 2019/2020 i są dostepne na stronie www.suchazabudowa.pl

Nasze produkty są rozpoznawane od szeregu lat, ale dotychczas nie wprowadzono w odpowiedniej skali przekazu – adekwatnej nazwy dla naszej branży i technologii budownictwa, opartej na zastosowaniu min. płyty gipsowo kartonowej. Systemy suchej zabudowy są szeroko stosowane w budownictwie komercyjnym, jednak w budownictwie mieszkaniowym płyta g-k jest używana głównie do zabudowy skosów na poddaszach oraz do wykonywania remontów (suche tynki, ścianki działowe). Inwestorzy ciągle w ogromnej większości używają materiałów tradycyjnych do wykonywania: ścianek, sufitów i tynków, a świadomość zalet stosowania płyt g-k jest niska. Dlatego w imieniu naszego środowiska, podjęliśmy realizacje tego projektu z myślą o przekazaniu aktualnego komunikat o SSZ – w zrozumiały sposób dla potencjalnych odbiorców i inwestorów.

Zmiana postrzegania tej technologii vs. tradycyjnej technologii murowania, zmierza do zaprezentowania następujących zalet stosowania SSZ:
– szybkość montażu i inwestycji (można wprowadzić się natychmiast po montażu i malowaniu)
– świetna izolacyjność akustyczna (z reguły lepsza od rozwiązań tradycyjnych)
– skuteczna ochrona od ognia (ściany i sufity wykonane z płyt gipsowo-kartonowych ze względu na cechy gipsu i wyniki potwierdzone licznymi próbami i testami, stanowią doskonałą barierę przed ogniem)
– świetny materiał dla środowiska wilgotnego ( łazienki, kuchnie, WC)
– dobra wytrzymałość mechaniczna (wbrew powszechnemu przekonaniu na ścianach z płyt g-k można wieszać nawet ciężkie szafki)
– zdrowe wnętrza (gips jest materiałem higroskopijnym, ma właściwości regulujące wilgotność w pomieszczeniach), w 100% ulegającego recyclingowi, czyli przyjazny dla środowiska.
– możliwość dowolnej aranżacji wnętrz (można wykonać w zasadzie każdy dowolny kształt lub formę)
– wysoka jakość uzyskanych powierzchni (wymagania estetyczne)
– porównywalnego koszt z technologią tradycyjną wg niezależnej porównawczej kalkulacji wyspecjalizowanej firmy SEKOCENBUD.

Projekt ten został przygotowany i zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu, które reprezentuje podstawowych producentów SSZ.

Dodaj komentarz