Pozwolenie na budowę, zgłoszenie czy zwolnienie z formalności?

Pozwolenie na budowę, zgłoszenie czy zwolnienie z formalności?

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. zrewolucjonizowała niektóre etapy procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez ich znaczące uproszczenie i przyspieszenie. Głównym celem tzw. dużej noweli było zmniejszenie liczby dokumentów i procedur, których wymaga się na samym starcie inwestycji.

Jedną z kilku instytucji zmienionych przez Ustawodawcę stała się kwestia związana z pozwoleniami na budowę ich terminem ważności oraz listą obiektów, na które takie pozwolenia nie będą dłużej wymagane.

Planując realizację inwestycji budowlanej takiej jak budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek biurowy czy budynek przemysłowy, co do zasady należy liczyć się z tym, że takie przedsięwzięcie będzie wymagać pozwolenia na budowę. Dokument ten to nic innego jak decyzja administracyjna niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Dotychczas obowiązujący stan prawny często wprowadzał w konsternację co do rozróżnienia w jakich przypadkach inwestor musi dokonać zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac stosownemu organowi, kiedy potrzebuje jego zgody oraz co może wykonać bez załatwiania jakichkolwiek formalności. Prawo budowlane wyróżnia bowiem inwestycje, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, inwestycje, które można przeprowadzić na podstawie zgłoszenia oraz takie które nie wymagają żadnych formalnych czynności.
Stworzenie jasnego i czytelnego katalogu prac, które można wykonać bez pozwolenia właściwego organu stanowi krok milowy w drodze do pełnej realizacji wolnościowych postulatów właścicieli i inwestorów obiektów budowlanych. Taki katalog zawiera znowelizowany art. 29 Ustawy Prawo Budowlane, który wymienia obiekty, nie wymagające pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, a także te które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia. Jest to katalog zamknięty co oznacza, że tylko wymienione w nim obiekty budowlane mogą być wybudowane bez uprzedniego dopełnienia formalności.

Autor: Katarzyna Bujalska

Dodaj komentarz