Pozostajemy fachowcami dla których ważna jest jakość wszelkich robót wykończeniowych

Pozostajemy fachowcami dla których ważna jest jakość wszelkich robót wykończeniowych

Pozostajemy fachowcami dla których ważna jest jakość wszelkich robót wykończeniowych

Stowarzyszenie podejmuje kolejne dobre decyzje. W 2015 r została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Gipsu i Stowarzyszeniem Specjalistów Robót Wykończeniowych, która trwa do chwili obecnej.
Na mocy porozumienia będą realizowane cele, które będą zawierane w kolejnych aneksach do umowy. Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie od 1999r gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania.

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych (SSRW) organizuje corocznie na targach budowlanych pokazy montażu SSZ i wspiera PSG w propagowaniu rozwiązań systemowych. Na uwagę zasługuje fakt powołania w 2018r komórki w strukturze SSRW dla działalności Rzeczoznawców Technicznych.

Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania. Stowarzyszenie zostało powołane w 1999 roku a obecnie jego członkami wspierającymi są: Knauf, Siniat (wcześniej Lafarge), Rigips, Norgips oraz Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych (ISCMOiB).

Dodaj komentarz