You are currently viewing Pozostajemy fachowcami dla których ważna jest jakość wszelkich robót wykończeniowych

Pozostajemy fachowcami dla których ważna jest jakość wszelkich robót wykończeniowych

  • Post author:
  • Post category:Artykuly

Pozostajemy fachowcami dla których ważna jest jakość wszelkich robót wykończeniowych

Stowarzyszenie podejmuje kolejne dobre decyzje. W 2015 r została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Gipsu i Stowarzyszeniem Specjalistów Robót Wykończeniowych, która trwa do chwili obecnej.
Na mocy porozumienia będą realizowane cele, które będą zawierane w kolejnych aneksach do umowy. Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie od 1999r gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania.

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych (SSRW) organizuje corocznie na targach budowlanych pokazy montażu SSZ i wspiera PSG w propagowaniu rozwiązań systemowych. Na uwagę zasługuje fakt powołania w 2018r komórki w strukturze SSRW dla działalności Rzeczoznawców Technicznych.

Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania. Stowarzyszenie zostało powołane w 1999 roku a obecnie jego członkami wspierającymi są: Knauf, Siniat (wcześniej Lafarge), Rigips, Norgips oraz Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych (ISCMOiB).