You are currently viewing Potencjał kadrowy budownictwa w Polsce do 2050 roku

Potencjał kadrowy budownictwa w Polsce do 2050 roku

W polskim budownictwie od wielu lat brakuje wykwalifikowanych pracowników w kluczowych zawodach szkol nic twa branżowego. . Firmy budowlane sygnalizują zapotrzebowanie na ok. 150 tys. pracowników szczególnie z grupy zawodów szkolnictwa branżowego. Sytuacja ta ma miejsce mimo zatrudniania 150 – 200 tys. pracowników z krajów trzecich (głównie Ukrainy). Firmy (szczególnie duże) zwracają jednocześnie uwagę na specyfikę zatrudnienia w budownictwie. Zapotrzebowanie i rekrutacja w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych dotyczy przede wszystkim regionu, w którym realizowana jest inwestycja. Pracownicy bardzo często zatrudniani są na czas trwania inwestycji. W przypadku braku na lokalnych rynkach pracy (co jest regułą), pracownicy poszukiwani są w innych regionach. Z tego powodu pracownicy budownictwa są jedną z najbardziej mobilnych grup zawodowych. Dotyczy to zarówno mobilności krajowej, jak i międzynarodowej.