You are currently viewing Najbliższy konkurs EUROSKILLS – GRAZ został odwołany!

Najbliższy konkurs EUROSKILLS – GRAZ został odwołany!

KOLEJNA IMPREZA MIĘDZYNARODWA, NA KTÓRĄ PRZYGOTOWUJE SIĘ NARODOWA DRUŻYNA to – zwody EuroSkills GRAZ  przewidziane w terminie 22-26 września 2021

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pragnę przybliżyć temat europejskich konkursów umiejętności zawodowych. Kolejna edycja, po zakończonym finale EuroSkills2018 w Budapeszcie, została ostatecznie przeniesiona na wrzesień br. do Austrii. W dniach  22-26.09.2021r. w GRAZ zjawią się zawodnicy z 30 krajów, a  z Polski weźmie udział zaplanowana 20-osobowa reprezentacja Polski.

Pierwotne przewidziane miejsce imprezy – Messecongress Graz, zostało w międzyczasie zarezerwowane na inne wydarzenia targowe,. Z tego powodu finał  EuroSkills Graz 2021 odbędzie się w Schwarzl Freizeitzentrum Center, które znajduje się 15 km od centrum Grazu.

UWAGA: Organizator WorldSkills Europe ściśle komunikuje się i współpracuje ze swoimi członkami, organizatorami zawodów, partnerami i zainteresowanymi stronami od początku pandemii i stale moderuje wszystkie możliwe scenariusze dotyczące zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka w celu zorganizowania EuroSkills Graz we wrześniu 2021 roku. Zespół EuroSkills Graz 2021 opracował szeroko zakrojone działania i opracował wyważoną i niezwykle wszechstronną koncepcję zapobiegania Covid-19 zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zorganizować wydarzenie we wrześniu 2021 r.

EuroSkills, bo o nich mowa – to największe tego typu zawody na świecie. Organizacja WorldSkills, która przygotowuje zarówno światową jak i europejską wersję konkursów skupia się na promowaniu umiejętności zawodowych, podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami w międzynarodowym środowisku. Organizowanym przez WorldSkills konkursom towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy i wystawy.