You are currently viewing Nadbudowy budynków wielkopłytowych

Nadbudowy budynków wielkopłytowych

dr inż. Piotr Knyziak Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

NADBUDOWY BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH
SPOSOBEM POPRAWY STANU TECHNICZNEGO I ZADOWOLENIA MIESZKAŃCÓW

Analizując tematykę nadbudów zebranych zostało kilkanaście głównych myśli, które charakteryzują problematykę:

• Środki uzyskane w ramach nadbudowy pozwolą na wykonanie modernizacji, w tym docieplenie budynków, wymianę instalacji, wymianę drzwi do lokali na charakteryzujące się wystarczającą odpornością i szczelnością w sytuacji pożaru.
• Nadbudowa wymaga dokładnego sprawdzenia budynku. Jej wykonanie jest świadectwem dobrego stanu budynku. W połączeniu z pracami modernizacyjnymi daje poczucie dużej wartości mieszkań również w starszej części budynku.
• Można zaprojektować „nowy wygląd” budynków do tej pory ubogich w kształcie.
• Nadbudowany budynek musi być tańszy w użytkowaniu – mniejsza wartość zużycia ekonomicznego. To sposób inwestowania na przyszłość. Mniej kosztów bieżących to więcej środków na bieżące utrzymanie, lepszy stan budynków, mniejsze koszty dla lokatorów.
• W efekcie nadbudowy uzyskuje się zmniejszenie zużycia moralnego budynków. Przejawem tego jest zwiększenie wartości budynków jako całości.
• Nowi mieszkańcy, często młodzi, posiadają środki finansowe, dynamiczni, „starzy” lokatorzy – często w podeszłym wieku i nie dysponujący środkami na modernizacje (ich wkładem-inwestycją jest możliwość nadbudowy).
• Budowanie w „zaprojektowanych osiedlach” (kiedyś projektowało się całe osiedla, teraz jedynie maksymalnie zabudowuje) w wolnych przestrzeniach to ograniczanie przestrzeni już istniejącym budynkom a w zamian powstają enklawy „bogactwa na kredyt”, wprowadzane są podziały, ogrodzenia – głębokie podziały społeczne i przestrzenne nie sprzyjające również nowym mieszkańcom.
• Typowa modernizacja ze środków za sprzedane grunty nie daje pełnego efektu – w zamian za środki na modernizację techniczną uzyskuje się negatywny efekt w zakresie zwiększonego zużycia moralnego budynków starszych. Jest to efekt „nowe jest lepsze” – choć to bardzo często złudne.
• Dotacje na projekty, na sąsiadującą infrastrukturę, tego często brak w modernizacjach prowadzonych własnymi siłami.
• Konieczne rozwiązania prawne i wsparcie ze strony administracji. Zdefiniowanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości nadbudów, miejsc na nowe parkingi, w tym wielopoziomowe z możliwością wykupienia w nich miejsc dla nowych mieszkańców.
• Parkingi można zlokalizować „pod” terenami zielonymi na obrzeżach osiedli.
• Doświadczenia niemieckie potwierdzają, że sama poprawa stanu technicznego nie jest wystarczająca. Modernizacja, nawet wyburzenie części budynków nie zachęciło w wystarczającym stopniu do zamieszania w osiedlach z wielkiej płyty (są tam w dużej mierze osiedla budynków z mieszkaniami na wynajem).
Warszawa, maj 2019

Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy montażu systemów suchej zabudowy, na efekt końcowy mają wpływ wszystkie etapy prac. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac, od momentu trasowania przebiegu elementów zabudowy aż do szpachlowania końcowego. Książka pt.: Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych to wydawnictwo prekursorskie w branży wykończeniowej. Nieodzowna – wobec ciągłego wzrostu zapotrzebowania na tego typu prace budowlane – i dla profesjonalistów i dla inwestorów. W sposób jednoznaczny można na podstawie zawartych w niej instrukcji nie tylko kontrolować jakość wykonywanych prac ale i ustalać zasady ich późniejszej oceny podczas odbioru końcowego.

Dla kompleksowej oceny jakości wykonania suchej zabudowy konieczna jest ocena jakości wykonania robót zanikających oraz efektu końcowego. Dlatego, fragmenty fragmenty tej publikacji (dotyczące ścian działowych), pojawiły się w publikacjach Instytutu Techniki Budowlanej już w 2004 r. oraz na stronach internetowych serwisów budowlanych już kilka lat temu. Jednak w takim zakresie nie były do tej pory dostępne. Warto zaznaczyć, iż treść książki powstała w uzgodnieniu ze wszystkimi producentami systemów suchej zabudowy w Polsce. To niewątpliwie pierwsza tego typu publikacja na ten temat w naszym kraju. Publikacja może być elementem czynności podejmowanych przy odbiorze prac budowlanych i wykończeniowych, wykonanych w technologii suchej zabudowy, bez względu na zastosowane rodzaje płyt g-k i systemy suchej zabudowy oferowane przez któregokolwiek z producentów. Nic nie stoi na przeszkodzie aby stała się również załącznikiem do umowy o wykonanie robót wykończeniowych w technologii suchej zabudowy. Dołączone do książki kwestionariusze zbiorcze mogą zostać uznane przez strony umowy za podstawę odbioru powykonawczego. Parametry techniczne dotyczące systemów suchej zabudowy, takich jak np. ścianki działowe, sufity podwieszane, itp., przedstawione zostały i opisane jako standard branżowy, uzgodniony przez przedstawicieli firm: Knauf, Lafarge, Norgpis, Rigips. Dodatkowo poziomy szpachlowania, od PSG1 do PSG4, są zgodne z opracowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM i odpowiadają poziomom jakości powierzchni, odpowiednio od Q1 do Q4. Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, praca zbiorowa pod red. Piotra Rogalskiego, wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2019, Wydanie V