You are currently viewing Dawid Grodzki, Uczeń z ZSZ z Piotrkowa Tryb. Konsultacje i przygotowania ekspertów  na finałach EuroSkills

Dawid Grodzki, Uczeń z ZSZ z Piotrkowa Tryb. Konsultacje i przygotowania ekspertów na finałach EuroSkills

Dawid Grodzki, Uczeń z ZSZ z Piotrkowa Tryb. Konsultacje i przygotowania ekspertów na finałach EuroSkills

Dawid Grodzki, Uczeń z ZSZ z Piotrkowa Tryb. Konsultacje i przygotowania ekspertów
na finałach EuroSkills Budapeszt 26.09.2018 z zawodnikiem 06/2018 (TEST PROJECT)

Jak to się zaczęło w 2008r i dobrze skończyło po 10 latach?

Pierwsza edycja w nowej formie konkursu EuroSkills zainicjowana została się w 2008 r. w Rotterdamie w Holandii. Ponad 460 uczniów, studentów, absolwentów szkół zawodowych i młodych pracowników z 31 krajów stanęło do rywalizacji w 26 konkurencjach. Finał konkursu przyciągnął ponad 30 tys. odwiedzających, którzy obserwowali rywalizację zawodników w walce o zwycięstwo na „żywo”. W tym finale Polskie Stowarzyszenie Gipsu sponsorowało drużynę narodową, której udział przygotowała Naczelna Organizacja Techniczna – jako pionierski projekt udziału polskiej drużyny w międzynarodowej imprezie (21 zawodników w 9 konkurencjach) wysokiej rangi.
Kolejna Inauguracja konkursu EuroSkills odbyła się Lizbonie w grudniu 2010r.na terenach wystawy EXPO’98. Rywalizowało 30 krajów w 29 konkurencjach zawodowych, a uczestniczyło ponad 500 zawodników i 800 sędziów oraz setki obserwatorów technicznych. Trzydniowe zawody odwiedziło ponad 60 tys. odwiedzających, a przygotowanie tej imprezy wymagało zaangażowania ponad 2 tys. pracowników. Polska drużyna narodowa uczestniczyła w trzech konkurencjach: Florystyce, Montażu Systemów Suchej Zabudowy i Ciesielstwie budowlanym.

Od lewej: Ewa Daras (NOT), Krzysztof Baranowski, Sekretarz PSG, I Radca Bogdan Zagrobelny Ambasady RP w Lizbonie 2010, Jos de Goey (Holandia), Prezes WorldSkills Europe.

Ten konkurs finałowy było idealnym miejscem spotkań głównych aktorów europejskiej sceny edukacyjnej z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego – ludzi biznesu, menadżerów, szkoleniowców, nauczycieli. Historyczne już osiągnięcia polskiej drużyny w konkursie

EuroSkills-Lizbona2010 były następujące: drużyna specjalizująca się w Montażu Systemów Suchej Zabudowy w składzie: Łukasz Cegielski i Michał Weber – zdobyli srebrny medal, drużyna Florystów w składzie: Tomek Kuczyński i Zygmunt Sieradzan zdobyła brązowy medal a beniaminek – Ariel Opanowicz w Ciesielstwie budowlanym – uzyskał medal doskonałości.
Polska drużyna uczestnicząca w EuroSkills 2010 w Lizbonie

Podstawowy kosztorys konkursu EuroSkills2010 wyniósł 16,5 mln Euro. Przykładowo, Holandia, która przygotowała 46 osobową drużynę, posiadała budżet organizacyjny w wysokości 4,5 ml Euro. Natomiast przygotowanie polskiej drużyny oraz zebrane na ten cel fundusze zostały przekazane wyłącznie przez sponsorów: Polskie Stowarzyszenie Gipsu (KNAUF, LAFARGE, RYGIPS, NORGIPS), Szkołę Florystyczną Małgorzty Niskiej, Henkel, DeltaPlus (PANOPLY, VENITEX), Magma, KG Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) oraz FSNT-NOT. NOT wnioskował w 2008r o wprowadzenie nowej konkurencji tj „Dry Wall System”, która została wprowadzona po raz pierwszy w 2010r.
Montaż suchej zabudowy-Łukasz Cegielski i Michał Weber, srebrny medal.

Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu na czele z Pawłem Kocemba, opracowali cały kompleksowy projekt (Technical Outline i Test Project), dotyczący szczegółowego przygotowania przebiegu nowej konkurencji. Po raz pierwszy przygotowano stanowiska dla 4 drużyn z; Francji, Polski, Portugalii i Cypru. Konkurencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, tak iż do chwili obecnej i jest stałym elementem kolejnych edycji EuroSkill

CO dalej z polskim udziałem?
Od 2010r. nastąpił marazm i brak reakcji instytucji centralnych na powołanie instytucji narodowej dla tego projektu. Po zdobyciu medal, nie podjęto żadnych decyzji systemowych w postaci opłaty składek oraz powołania instytucji Euroskill Poland, jako członka World Skills Europe – na wzór organizacji występujących w UE. W podobnej sytuacji znalazły się Węgry. Jednak Premier Orban powołał narodową organizacje EuroSkills w ramach struktur Izby Handlowej w Budapeszcie. Po 4 latach od tej decyzji Budapeszt w  2018r stał się miejscem finałów EuroSkills.

Polskie Stowarzyszenie Gipsu zostało zaproszone w 2016r do projektu V4, którego celem było przeprowadzenie pilotażowego konkursu z Montażu Systemów Suchej Zabudowy, jako element przygotowań do finałów Euroskills Budapeszt 2018r. Raport z tej imprezy Krzysztof Baranowski, Sekretarz PSG przesłał do kilku przedstawicieli rządu RP.

Jasna argumentacja Sekretarza PSG, dotycząca przyszłości kształcenia zawodowego w UE i uzyskanych rezultatów, przyczyniła się do zrozumienia rangi imprezy i ewentualnych korzyści dla kształcenia młodzieży. W ramach wprowadzanej tzw. dobrej zmiany, Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podjęła stosowne decyzje i projekt EuroSkills został zatwierdzony i wdrożony do realizacji przez FSRE w końcu 2016r.

W ten sposób instytucja wiodąca podjęła formalne kroki. W 2017 r Polska została oficjalnym członkiem WorldSkill Europe. Od tego momentu, procedura przygotowania drużyny narodowej została błyskawicznie rozpoczęta. Po prawie 10 latach latach przerwy,

Drużyna Narodowa uczestnicząca w finale EuroSkills Budapest 2018.

Należy zaznaczyć, iż przez ostatnie lata konkurencyjność i współzawodnictwo uległo dużej dynamice, a ranga imprezy międzynarodowej stale rośnie, szczególnie a Azji i Rosji. Prace konkursowe są coraz trudniejsze, które wymagają profesjonalnego przygotowania. Absolwent nie ma co marzyć o medalach – bez praktyki i współpracy ze sponsorami branżowymi.

Polska Drużyna Narodowa na lotnisku przed EuroSkill Budapeszt 2018

Opis konkurencji, sędziowanie, kryteria oceny, wykonanie prac konkursowych stanowią integralną specyfikę rozgrywanej konkurencji versus poziom kształcenia i wsparcie techniczne firm działających w kraju uczestnika finału. Współpraca z przemysłem i kształcenie DUALNE stanowi bazę do uzyskania wysokich umiejętności praktycznych.

Udział reprezentantów z Polski w 2018 był bardziej potraktowany jako inwestycja w przyszłość i nauka procedur w realnym boju. Kolejna impreza odbędzie się w Graz2020.

Laureat Turnieju „ZŁOTA KIELNIA” edycji 2019 będzie reprezentantem  na finałach konkursu w EuroSkills Graz 2020 w konkurencji DWS&P.

 Liczymy na stały udział polaków i rozwój tego projektu przez FRSE.  Nie JEST ŁATWO w globalnej  KONKURENCJI walczących uczestników, ale kolejne medale powinny zostać zdobyte.

Opr. Krzysztof Baranowski,

Sekretarz Generalny

Polskiego Stowarzyszenia Gipsu.