You are currently viewing Turniej budowlany „Złota Kielnia” na Targach Budma

Turniej budowlany „Złota Kielnia” na Targach Budma

Turniej budowlany „Złota Kielnia” na Targach Budma

Turniej budowlany „Złota Kielnia” jest przeznaczony dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia. Laureaci i finaliści uzyskują zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Od 1971 roku uczniowie zasadniczych szkół zawodowych kształcący się w zawodach budowlanych uczestniczą w ogólnokrajowej rywalizacji w turniejach sprawdzających ich wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne w wyuczonym zawodzie. Konkurs jest przeprowadzany z reguły na Targach Budma w Poznaniu. 

Turniej z roku na rok zyskuje sobie coraz większą  popularność. Reforma szkolnictwa obejmująca szkolnictwo zawodowe w formule  z 2017 r.  wprowadziła zmiany w niektórych zawodach, np.
monter  zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie (712905).
Dotychczasowe trzy wyodrębnione kwalifikacje (B.05, B.06, B.07) zostały zmienione na jedną zaplanowaną pod koniec klasy III – BD.05 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Turniej Budowlany dla części praktycznej zachował dotychczasowy podział:

1. wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
2. wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych,
3. montaż systemów suchej zabudowy,
4. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji.