You are currently viewing Złota Kielnia Eycja Finałowa 49 EDYCJI KONKURSU ZLOTA KIELNIA

Złota Kielnia Eycja Finałowa 49 EDYCJI KONKURSU ZLOTA KIELNIA

Złota Kielnia Eycja Finałowa 49 EDYCJI KONKURSU ZLOTA KIELNIA

Od 1971 roku uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych kształcący się w zawodach budowlanych mieli możliwość uczestnictwa w ogólnokrajowej rywalizacji w turniejach sprawdzających ich wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne w wyuczonym zawodzie. Turniej z roku na rok zyskuje sobie coraz większą  i prestiż.  Jest to jeden z nielicznych konkursów przeznaczony dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia. Laureaci i finaliści uzyskują zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji dwuliterowych (zgodne z PPKwZ z 2017 roku). Reforma szkolnictwa obejmująca szkolnictwo zawodowe w formule  z 2017 r.  wprowadziła zmiany w niektórych zawodach, np.:
– monter  zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie (712905).
Dotychczasowe trzy wyodrębnione kwalifikacje (B.05, B.06, B.07) zostały zmienione na jedną zaplanowaną pod koniec klasy III – BD.05 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
Turniej Budowlany dla części praktycznej pozostał w dotychczasowy podział:
1. wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
2. wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych,
3. montaż systemów suchej zabudowy,
4. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji.

 

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż zakończono centralny finał XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”w konkurencji Montaż Systemów Suchej Zabudowy.

I miejsce: Kamil Brodowy z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie- 175,5 pkt
II miejsce: Paweł Brus  z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 167,5 pkt
III miejsce: Paweł Hassa z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy – 164,5 pkt