You are currently viewing Wywiad z Panem Markiem Beśka – Prezes SEDG

Wywiad z Panem Markiem Beśka – Prezes SEDG

  • Post author:
  • Post category:Artykuly

Wywiad z Panem Markiem Beśka, Prezesem SEDG

Warszawa, styczeń 2020

Marek Beska: Stowarzyszenie powstało w 2017 jako inicjatywa oddolna w celu podniesienia prestiżu i promocji lekkiego budownictwa oraz na wzajemnym wspieraniu się firm wykonawczych i producentów wyrobów budowlanych.

InfoBudownictwo.Pl: Jakie macie cele i czym wyróżniacie się w branży?

Jesteśmy organizacją zrzeszającą firmy, które obserwując rozwój budownictwa drewnianego na świecie chciałyby, aby stało się ono popularne także w Polsce. Naszymi członkami są zarówno firmy zajmujące się prefabrykowanym budownictwem energooszczędnym, jak i producenci materiałów dedykowanych do tego typu konstrukcji. Jako Stowarzyszenie kładziemy duży nacisk na propagowanie prefabrykowanego budownictwa drewnianego, energooszczędność i pasywność budynków. Widząc zalety technologii prefabrykowanych Stowarzyszenie postawiło na budowę świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność wykonania wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa.

Główne nasze cele to:

EDUKACJA NA RZECZ BUDOWNICTWA PREFABRYKOWANEGO

Ważnym celem statutowym Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest szeroko rozumiana budowa świadomości na rzecz budownictwa prefabrykowanego. Informowanie inwestorów, architektów, inspektorów budowlanych oraz firm wykonawczych, nieznających jeszcze tej technologii, poprzez przybliżenie zasad wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych. Propagowana jest przy tym pasywność, energooszczędność, aspekty środowiskowe i bezpieczeństwo budowy.

STANDARYZACJA NORMATYWNA I USTAWOWA

Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. W Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie, zatem trudno ocenić wykonawców. Co prawda wykorzystuje się szereg wytycznych stosowanych w Niemczech czy w Austrii, jednak nie są one ujednolicone oraz wymagane normami technicznymi i przepisami prawa. EDG zadba zatem o zebranie i standaryzację rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie drewnianym, tym samym inicjując ich wdrożenie do systemu normatywnego Polski. Efektem będą dokładnie określone parametry budynków drewnianych umożliwiające przeprowadzenie jednoznacznej weryfikacji.

PROMOCJA I WSPIERANIE ROZWOJU BRANŻY PREFABRYKOWANYCH OBIEKTÓW DREWNIANYCH

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie branży budownictwa drewnianego poprzez organizowanie wystaw targowych, konferencji oraz publikację artykułów w prasie.

Współpraca z bankami pozwoli na wypracowanie schematu i ułatwi dostępność do kredytów dedykowanych budownictwu prefabrykowanemu. Stowarzyszenie dzięki wspólnym działaniom z Ministerstwem Środowiska oraz Lasami Państwowymi będzie promowało ideę domów gotowych w Polsce. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Prefabrykowanych Budynków Drewnianych EFV pozwoli promować branżę również na świecie.

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ – PROPAGOWANIE SYTEMU CERTYFIKACJI PRODUCENTÓW

Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. W Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie, zatem trudno ocenić wykonawców. Co prawda wykorzystuje się szereg wytycznych stosowanych w Niemczech czy w Austrii, jednak nie są one ujednolicone oraz wymagane normami technicznymi i przepisami prawa. EDG zadba zatem o zebranie i standaryzację rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie drewnianym, tym samym inicjując ich wdrożenie do systemu normatywnego Polski. Efektem będą dokładnie określone parametry budynków drewnianych umożliwiające przeprowadzenie jednoznacznej weryfikacji.

InfoBudownictwo.Pl: Czym różnicie się od innych Stowarzyszeń?

Zarząd SEDG ma wizję działania na rzecz promocji nowoczesnego budownictwie, po przez publiczne prezentowanie stanowiska w zakresie prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych w Polsce, w tym wyrażanie opinii na temat rozwiązań prawnych i ekonomicznych w powyższym zakresie.

Zacieśniamy współpracę z innymi organizacjami, np. Polskim Stowarzyszeniem Gipsu i Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości, bo rozumiemy, że branża budowlana wymaga wspólnego działania w interesie sektora lekkich technologii.

InfoBudownictwo.Pl: Jak wygląda współpraca Stowarzyszenia z firmami z branży?

Budujemy stowarzyszenie od 3 lat, a SEDG skupia czołowych producentów dedykowanych wyrobów i  firmy wykonawcze specjalizujące się w budownictwie modułowym i szkieletowym. Organizujemy wspólne, cykliczne działania promujące standardy i jakość prac, które będą dokładnie określać parametry budynków drewnianych umożliwiające przeprowadzenie jednoznacznej weryfikacji.

InfoBudownictwo.Pl: Czy członkowie stowarzyszeniu mogą liczy na realną pomoc?

Tak, oczywiście. Prowadzimy współpracę z organami administracji publicznej, do których kompetencji należą zagadnienia związane z budownictwem prefabrykowanym. Świadczymy także doradztwo i pomoc organizacyjną, ekonomiczną oraz szkoleniową wobec członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Jednocześnie skupiamy się na działaniach na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najlepszych praktyk z zakresu prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych oraz występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami i opiniami w tej sprawie.

InfoBudownictwo.Pl: A co z młodymi ludźmi? Jak ich przekonać do nowych technologii w budownictwie przy barku nowych mieszkań?

Marek Beska: Mówiłem już wcześniej, iż naszą misją jest praktyczna promocja nowych lekkich technologii, które są realna przyszłością także w Polsce. Oszczędność energii i obiekty nisko emisyjne, szybka realizacja inwestycji oraz coraz bardziej optymalizacja kosztów budowy powoduje rosnące zainteresowanie poszukujących mieszkania.

Przykładowo, pracujemy od 2 lat z grupą 10 organizacji nad promocją projektu NADBUDOWA 3E. Chodzi o zniesienie istniejących utrudnień i barier przy realizacji nadbudów w istniejących budynkach. Wg analizy ITB, w Polsce znajduje się ponad 60 tys. budynków mieszkalnych, które powinny się nadawać do wzniesienia 2 dodatkowych kondygnacji. W takim projekcie wszystkie lekkie technologie mają możliwość zastosowania, przy zastosowaniu; nowoczesnych materiałów, technologii budowy i wykończenia wnętrz.

Szybkość i efektywność budowy nowych mieszkań jest szansa na wsparcie budowy dźwigów osobowych w starych budynkach lat 60 i 70-tych. Dodatkowo oferta wprowadzenie możliwości generowania energii foto-voltanicznej na nowych dachach, ma wiele zalet znanych powszechnie.

Musimy przekonać inwestorów np. spółdzielnie mieszkaniowe o możliwościach technicznych budowy nowych mieszkań przy jednoczesnej realizacji programu „Dostępność Plus”.

InfoBudownictwo.Pl: Dziękujemy za rozmowę.