You are currently viewing Wyróżnienie dla Sekretarza PSG

Wyróżnienie dla Sekretarza PSG

„Dzień Budowlanych” to coroczne święto pracowników sektora budownictwa, od lat organizowane przez Związek Zawodowy Budowlani. W tym roku honorową odznakę Ministerstwa Rozwoju i Technologii za zasługi dla budownictwa otrzymał Krzysztof Baranowski, wieloletni sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Gipsu. Jest to wyróżnienie za wkład pracy i działania na rzecz branży, za współpracę z innymi organizacjami na rzecz rozwoju budownictwa i za wspieranie jego innowacyjności.

Serdeczne gratulacje!

Jest to cenna nagroda nie tylko dla samego sekretarza PSG, ale też wyróżnienie dla Polskiego Stowarzyszenia Gipsu.

Krzysztof Baranowski w ten szczególnie miły sposób zakończył swoją pracę na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Gipsu. Po 16 latach zdecydował się odejść na emeryturę. Przez ten długi okres tworzył i prowadził Stowarzyszenie, jego wkład w rozwój branży budowlanej jest nieoceniony.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Gipsu gratuluje wyróżnienia nadanego K. Baranowskiemu przez ministra Waldemara Budę i dziękuje za wieloletnią owocną współpracę na rzecz Stowarzyszenia.