You are currently viewing WTWiO – Publikacja Stowarzyszenia  dedykowana na sąsiednie rynki

WTWiO – Publikacja Stowarzyszenia dedykowana na sąsiednie rynki

1.WTWiO- Unikalna publikacja Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

Dostępne pięć wersji językowych:

Celem wykorzystania sprawdzonych w Polsce unikalnych standardów PSG – w zakresie montażu systemów suchej zabudowy- i ich adaptacji w nowych warunkach na sąsiednich rynkach UE. Wydawnictwo WTWiO zostało przygotowane od poł br. do dystrybucji w 5 wersji językowych:

  • rumuńskiej,
  • węgierskiej,
  • słowackiej,
  • litewskiej,
  • łotewskiej.