You are currently viewing Unikalna publikacja Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

Unikalna publikacja Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

1.WTWiO- Unikalna publikacja Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

Szybki rozwój technologii wykończeniowych w budownictwie, wykorzystujących płyty gipsowo-kartonowe, spowodował pilną potrzebę opracowania jednoznacznych kryteriów oceny jakości wykonania tych robót. Książka pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych” została przygotowana przez zespól ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu. Jej treść jest zgodna z opracowanymi właśnie przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM poziomami jakości wykończenia powierzchni w technologii suchej zabudowy.

W 2010r. PSG przygotowało i wprowadziło unikalną pozycje wydawniczą dla rynku wykonawców inwestycji pt.; „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Systemów Suchej Zabudowy”. Wiele tysięcy egzemplarzy zostało docenionych przez inwestorów, wykonawców tj. firmy budowalne oraz inspektorów nadzoru, stanowiąc tzw. branżowy standard techniczny. Dystrybucję, kolejnego V wydania z 2019r, nadal prowadzi Sekocenbud (informacja na www.polskigips.pl).

Ostatnie, V wydanie WTWiO

Dostępne pięć wersji językowych:

Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy montażu systemów suchej zabudowy, na efekt końcowy mają wpływ wszystkie etapy prac. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac, od momentu trasowania przebiegu elementów zabudowy aż do szpachlowania końcowego. Książka pt.: Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych to wydawnictwo prekursorskie w branży wykończeniowej. Nieodzowna – wobec ciągłego wzrostu zapotrzebowania na tego typu prace budowlane – i dla profesjonalistów i dla inwestorów. W sposób jednoznaczny można na podstawie zawartych w niej instrukcji nie tylko kontrolować jakość wykonywanych prac ale i ustalać zasady ich późniejszej oceny podczas odbioru końcowego.

Celem wykorzystania sprawdzonych w Polsce unikalnych standardów PSG – w zakresie montażu systemów suchej zabudowy- i ich adaptacji w nowych warunkach na sąsiednich rynkach UE. Wydawnictwo WTWiO zostało przygotowane od poł br. do dystrybucji w 5 wersji językowych; rumuńskiej, węgierskiej, słowackiej, litewskiej i łotewskiej (okładki jak wyżej).