Porozumienie pomiędzy PSG i SSRW

11 maja 2016, autor: polgips

Stowarzyszenie podejmuje kolejne dobre decyzje. W siedzibie Saint Gobain Construction Polska odbyło się we wtorek 8 lipca 2014 spotkanie na którym została podpisana umowa współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Gipsu i Stowarzyszeniem Specjalistów Robót Wykończeniowych.

Na mocy porozumienia będą realizowane cele, które będą zawierane w kolejnych aneksach do umowy. Prawdopodobnie już we wrześniu ma zostać podpisany pierwszy aneks dotyczący propozycji wspólnych działań do końca 2014 roku. W spotkaniu uczestniczyli prezesi obu Stowarzyszeń Bogusław Płoński (prezes SSRW), Jarosław Paruzel (prezes PSG) oraz Krzysztof Baranowski (sekretarz PSG), Piotr Rogalski (pełnomocnik SSRW)

Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania. Stowarzyszenie zostało powołane w 1999 roku a obecnie jego członkami wspierającymi są: Knauf, Siniat (wcześniej Lafarge), Rigips, Norgips oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z Krakowa (ICiMB).