You are currently viewing Szkolenia Polskie Stowarzyszenie Gipsu prowadzone dla okręgowych IZB – PIIB

Szkolenia Polskie Stowarzyszenie Gipsu prowadzone dla okręgowych IZB – PIIB

W 2018 roku zakończono pierwszy etap szkoleń PSG, przeznaczonych dla członków okręgowych izb inżynierów budownictwa w: Kielcach, Bydgoszczy, Łodzi i Białymstoku, w których uczestniczyło już ponad 250 członków okręgowych izb. W 2019r przeprowadzono dalsze szkolenia w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze, Gorzowie. Toruniu, Warszawie i Łodzi

Program szkoleń obejmuje zagadnienia z: zakresu przepisów przeciw pożarowych, problematyki projektowania i właściwego zastosowania Systemów Suchej Zabudowy, Poruszana tematyka szkoleń dotyczy istotnych dla naszej branży tematów z zakresu Systemów Suchej Zabudowy. Kolejne szkolenia w br. są przewidziane w; Łodzi, Toruniu, Augustowie i Suwałkach.

Celem tego projektu jest przekazania kluczowych informacji dla potrzeb projektowania i realizacji nadzoru budowalnego. Prelegentami zagadnień z szerszego zakresu SSZ byli:

  • Eksperci z ITB, z Zakładu Badań Ogniowych oraz
  • Rzeczoznawca ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Na podstawie analizy uzyskanych informacji z przeprowadzonej walidacji, wynika pozytywna ocena jakości naszych szkoleń  przez uczestników i potrzeba kontynuacji tego  projektu dla szczegółowej problematyki z SSZ. 

Planujemy stałe aktualizowanie oczekiwanej przez środowisko projektantów tematyki. Na tej podstawie Zarząd PSG podjął stosowną decyzję o kontynuacji dedykowanych szkoleń PSG  na terenie kraju, rozszerzonych  o praktyczną wiedzę i doświadczenia swoich ekspertów. Nowy cykl szkoleń o szerszej tematyce będzie kontynuowany w 2021 roku