You are currently viewing Szanse i bariery zatrudnienia osób 50+

Szanse i bariery zatrudnienia osób 50+

Zatrudnianie osób w wieku 50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym. Szanse i bariery. Pożądane rozwiązania systemowe

Diagnoza problemu niedoboru kadr w polskiej branży budowlanej, jego głównych przyczyn, a także ocena środka zaradczego w postaci lepszego wykorzystania potencjału zatrudniania w branży osób w wieku 50+ oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Poniżej udostępniamy Państwu możliwość pobrania raportu oraz prezentacji nt. „BARIERY W KONTYNUOWANIU ZATRUDNIENIA OSÓB 50+ I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SEKTORZE BUDOWLANYM”. Zachęcamy do zapoznania się materiałami: