You are currently viewing System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego osób o niskich kwalifikacjach

System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego osób o niskich kwalifikacjach

Zbigniew Kramek Katarzyna Sławińska Krzysztof Symela SYSTEM WSPARCIA UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO OSÓB O NISKICH KWALIFIKACJACH