You are currently viewing System Suchej Zabudowy 2021

System Suchej Zabudowy 2021

System Suchej Zabudowy 2021

Prezydent Miasta Radomia – Pan Radosław Witkowski objął patronatem tę istotną imprezę. W dniach 21 i 22 października 2021 w hali Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu odbył się konkurs budowlany Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021. Formuła zawodów została oparta na procedurach międzynarodowych konkursów WORLDSKILLS i EUROSKILLS, które promują praktyczną naukę zawodu oraz współpracę świata biznesu i pracy ze szkołami i innymi instytucjami kształcącymi zawodowo. Zadaniem ośmiu uczestników ze szkół zawodowych był dwudniowy montaż SSZ – pod czujnym okiem ekspertów/sędziów, na profesjonalnie przygotowanych stanowiskach konkursowych.

Organizacja konkursu stanowi element międzynarodowego projektu Erasmus+ „WeRskills  – platforma informacyjno-konsultacyjna ,wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim” realizowanego przez:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,
  • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości,
  • Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji,
  • National Federation of Hungarian Building Contractors
  • Education & Information Technology Centre z Cypru