You are currently viewing Szkolenia PSG dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenia PSG dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIA PSG DLA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY INŻNIERÓW BUDOWNICTWA 2018/2019

Polskie Stowarzyszenie Gipsu reprezentuje czołowych producentów wyrobów budowlanych z gipsu, a w szczególności wykonawców płyt gipsowo-kartonowych takich jak; KANUF, NORGIPS, RIGIPS I SINIAT. Nasza branża sukcesywnie wprowadza na rynek nowe wyroby budowlane, modernizując swoje indywidualne systemy producenckie, stale koncentrując się na istotnych badaniach odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej.

PSG przygotowało dedykowany program szkoleń, które zostały zapoczątkowany w 2018r dla członków okręgowych izb inżynierów budownictwa w: Kielcach, Bydgoszczy, Łodzi i Białymstoku. Kontynuacje szkoleń przeprowadzono w 2019r w: Zielonej Górze, Gorzowie, Toruniu, Warszawie i Płocku. Zaplanowane w 2020 r. kolejne szkolenia przewidziano w: Radomiu, Gdańsku, Katowicach. Jednak z powodu pandemii zaplanowane działania zostaną przesunięte na termin późniejszy, które przewidują nową tematykę szkoleń z zakresu SSZ.  

Program szkoleń PSG obejmował zagadnienia z: zakresu przepisów przeciw pożarowych, problematyki projektowania i zastosowania Systemów Suchej Zabudowy, w których uczestniczyło do dnia dzisiejszego w tym projekcie prawie 445 uczestników, członków regionalnych izb PIIB. Średnio w szkoleniu uczestniczyło ca 40 osób. W kilku przypadkach szkolenia zostaną powtórzone w innych miastach tego samego regionu. Planujemy w kolejnym roku  kontynuować szkolenia w Gdańsku i Katowicach

Pragniemy zaznaczyć, iż niektóre przepisy wynikające z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie zawsze są respektowane w procesie projektowania i realizacji budowy, co także proponujemy omówić w programie szkolenia. Poruszana tematyka dotyczy istotnych dla naszej branży tematów i może być w przyszłości rozszerzona o inne tematy sprecyzowane dla każdej Okręgowej Izby Inżynier Budownictwa.

W oparciu o analizy uzyskanych ankiet ewaluacyjnych, zainteresowanie środowiska inżynierów budownictwa zdecydowanie dotyczy szerszego zakresu stosowana systemów suchej zabudowy, głównie w projektowaniu. Z tego powodu przygotowujemy program dalszych szkoleń PSG, które wyjdą na przeciw realnemu zapotrzebowaniu środowiska w 2021r.

,

Szkolenie PSG w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, TORUŃ , 25 kwietnia 2019r.
Szkolenie PSG w Łódzkiej Izbie Inżynierów Budownictwa, 17.10.2018 i 16.04.2018
Szkolenie PSG w Zielonej Górze 11.01.2019
FORMAT ankiety ewaluacyjnej

Przykładowa ANALIZA ANKIET EWALUACYJNYCH

po szkoleniu PSG w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, TORUŃ , 25 kwietnia 2019r.