You are currently viewing Rendery Systemów Suchej Zabudowy

Rendery Systemów Suchej Zabudowy

Informujemy, że od lipca 2020 roku strona www.suchazudowa.pl posiada nowo opracowane materiały graficzne 3D (rendery)  do możliwości wykorzystania jako materiały dydaktyczne w kształceniu zawodowym.

Materiały graficzne do wykorzystania bezpłatnego. Opracowanie materiałów do dystrybucji dokonało 2019/2020 i są dostepne na stronie www.suchazabudowa.pl

Nasze produkty są rozpoznawane od szeregu lat, ale dotychczas nie wprowadzono w odpowiedniej skali przekazu – adekwatnej nazwy dla naszej branży i technologii budownictwa, opartej na zastosowaniu min. płyty gipsowo kartonowej. Systemy suchej zabudowy są szeroko stosowane w budownictwie komercyjnym, jednak w budownictwie mieszkaniowym płyta g-k jest używana głównie do zabudowy skosów na poddaszach oraz do wykonywania remontów (suche tynki, ścianki działowe). Inwestorzy ciągle w ogromnej większości używają materiałów tradycyjnych do wykonywania: ścianek, sufitów i tynków, a świadomość zalet stosowania płyt g-k jest niska. Dlatego w imieniu naszego środowiska, podjęliśmy realizacje tego projektu z myślą o przekazaniu aktualnego komunikat o SSZ – w zrozumiały sposób dla potencjalnych odbiorców i inwestorów.

Zmiana postrzegania tej technologii vs. tradycyjnej technologii murowania, zmierza do zaprezentowania następujących zalet stosowania SSZ:
– szybkość montażu i inwestycji (można wprowadzić się natychmiast po montażu i malowaniu)
– świetna izolacyjność akustyczna (z reguły lepsza od rozwiązań tradycyjnych)
– skuteczna ochrona od ognia (ściany i sufity wykonane z płyt gipsowo-kartonowych ze względu na cechy gipsu i wyniki potwierdzone licznymi próbami i testami, stanowią doskonałą barierę przed ogniem)
– świetny materiał dla środowiska wilgotnego ( łazienki, kuchnie, WC)
– dobra wytrzymałość mechaniczna (wbrew powszechnemu przekonaniu na ścianach z płyt g-k można wieszać nawet ciężkie szafki)
– zdrowe wnętrza (gips jest materiałem higroskopijnym, ma właściwości regulujące wilgotność w pomieszczeniach), w 100% ulegającego recyclingowi, czyli przyjazny dla środowiska.
– możliwość dowolnej aranżacji wnętrz (można wykonać w zasadzie każdy dowolny kształt lub formę)
– wysoka jakość uzyskanych powierzchni (wymagania estetyczne)
– porównywalnego koszt z technologią tradycyjną wg niezależnej porównawczej kalkulacji wyspecjalizowanej firmy SEKOCENBUD.

Projekt ten został przygotowany i zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu, które reprezentuje podstawowych producentów SSZ.