Poradniki dla szkoły zawodowej

6 kwietnia 2016, autor: Polski Gips

Ukazały się właśnie dwie książki, poradniki adresowne do nauczycieli i uczniów szkół zawodowych o profilu budowlanym, kształcących w zawodzie: technolog robót wykończeniowych oraz wchodzącym do szkół od września 2012 roku zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie .

Publikacje powstały przy dużym udziale ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (Rafał Kaczmarczyk, Radosław Kowalski, Grzegorz Linke, Wojciech Stasiak, Marcin Wieteska) oraz Instytutu Technologii Eksploatacji z Radomia (Zbigniew Kremek, Krzysztof Symela).

Jak informuje Krzysztof Baranowski, sekretarz PSG, Stowarzyszenie podjęło współpracę z wybranymi szkołami zawodowymi, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe bezpośrednio związanym z montażem suchej zabudowy.
– To rodzaj pilotażu – stwierdza Baranowski. – Poradniki zostały tak skonstruowane, aby mogłym być używane przez nauczycieli i uczniów obecnie uczących się w oparciu o starą podstawę programową. Stowarzyszenie przygotowuje nowe wydanie poradników odpowiadających nowej podstawie programowej, która od września tego roku spowoduje i zmiany w sposobie prowadzania nauki w szkołach zawodowych. PSG jest zainteresowane jak najszerszym dostępem młodych ludzi do nowoczesnych technolgii, na których oparty jest montaż suchej zabudowy – dodaje Baranowski.

Od września 2012 roku obowiązuje nowa klasyfikacji zawodów, w której ujęty został zawód Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905, w skład którego weszła kwalifikacja B.5 pod nazwą Montaż systemów suchej zabudowy . Wprowadzenie tej kwalifikacji do nowej klasyfikacji zawodów szkolnych to owoc kilku lat starań Polskiego Stowarzyszenia Gipsu o uznanie faktycznie istniejącego przecież od dłuższego czasu zawodu.

Książki były rozsyłane do wybranych szkół zawodowych na terenie Polski.

Piotr Rogalski, Krzysztof Wojewoda, Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz . Poradnik dla nauczyciela, 240 str., Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2011

Piotr Rogalski, Krzysztof Wojewoda, Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz . Poradnik dla ucznia, 238 str., Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2011