Nowa publikacja Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

8 kwietnia 2016, autor: Polski Gips

Szybki rozwój technologii wykończeniowych w budownictwie, wykorzystujących płyty gipsowo-kartonowe, spowodował pilną potrzebę opracowania jednoznacznych kryteriów oceny jakości wykonania tych robót. Książka pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych” została przygotowana przez zespól ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu. Jej treść jest zgodna z opracowanymi właśnie przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM poziomami jakości wykończenia powierzchni w technologii suchej zabudowy.

okladka_warunki_2011Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy montażu systemów suchej zabudowy, na efekt końcowy mają wpływ wszystkie etapy prac. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac, od momentu trasowania przebiegu elementów zabudowy aż do szpachlowania końcowego. Książka pt.: Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych to wydawnictwo prekursorskie w branży wykończeniowej. Nieodzowna – wobec ciągłego wzrostu zapotrzebowania na tego typu prace budowlane – i dla profesjonalistów i dla inwestorów. W sposób jednoznaczny można na podstawie zawartych w niej instrukcji nie tylko kontrolować jakość wykonywanych prac ale i ustalać zasady ich późniejszej oceny podczas odbioru końcowego.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
(Księgarnia SEKOCENBUD)
Dla kompleksowej oceny jakości wykonania suchej zabudowy konieczna jest ocena jakości wykonania robót zanikających oraz efektu końcowego. Dlatego, fragmenty fragmenty tej publikacji (dotyczące ścian działowych), pojawiły się w publikacjach Instytutu Techniki Budowlanej już w 2004 r. oraz na stronach internetowych serwisów budowlanych już kilka lat temu. Jednak w takim zakresie nie były do tej pory dostępne. Warto zaznaczyć, iż treść książki powstała w uzgodnieniu ze wszystkimi producentami systemów suchej zabudowy w Polsce. To niewątpliwie pierwsza tego typu publikacja na ten temat w naszym kraju.

Publikacja może być elementem czynności podejmowanych przy odbiorze prac budowlanych i wykończeniowych, wykonanych w technologii suchej zabudowy, bez względu na zastosowane rodzaje płyt g-k i systemy suchej zabudowy oferowane przez któregokolwiek z producentów. Nic nie stoi na przeszkodzie aby stała się również załącznikiem do umowy o wykonanie robót wykończeniowych w technologii suchej zabudowy. Dołączone do książki kwestionariusze zbiorcze mogą zostać uznane przez strony umowy za podstawę odbioru powykonawczego.

Parametry techniczne dotyczące systemów suchej zabudowy, takich jak np. ścianki działowe, sufity podwieszane, itp., przedstawione zostały i opisane jako standard branżowy, uzgodniony przez przedstawicieli firm: Knauf, Lafarge, Norgpis, Rigips. Dodatkowo poziomy szpachlowania, od PSG1 do PSG4, są zgodne z opracowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM i odpowiadają poziomom jakości powierzchni, odpowiednio od Q1 do Q4.

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, praca zbiorowa pod red. Piotra Rogalskiego, wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010