Projekt V4 Visegrad

4 maja 2016, autor: Polski Gips

v4logoKonkurs montażu suchej zabudowy w BUDAPESZCIE, 18-19.04.2016r.

OPIS REALIZACJI PROJEKTU V4 tutaj.

line-png-16810_1

Uczestnicy zawodów drużynowych z; Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Polska drużyna, reprezentowana przez Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu i Polskie Stowarzyszenie Gipsu uzyskała drugie miejsce na międzynarodowym konkursie (Czechy, Polska, Słowacja. Węgry), zorganizowanym w Budapeszcie w konkurencji montażu suchej zabudowy [B5]. Nasi uczniowie; Piotr Kwiatkowski i Sebastian B. Siara, przygotowywani przez inż. Sylwestra Wesołowskiego, nauczyciela praktycznego zawodu, wykazali się celująca wiedzą i praktycznymi umiejętnościami przy montażu konkursowego projektu. Jeden dotykowy błąd w montażu, przesądził o drugim miejscu.


visegradZorganizowane zawody, finansowane z funduszy UE, w formie międzynarodowego współzawodnictwa, towarzyszyły krajowym eliminacjom 5 drużyn węgierskich w konkurencji montażu suchej zabudowy. Ta masowa impreza ….była zorganizowana na terenach targowych HungExpo w Budapeszcie. Zainteresowanie zwiedzających uczniów było dość duże.

Nasza konkurencja stanowiła jedną z nielicznych międzynarodowych konkurencji w ramach organizowanych węgierskich eliminacji dla 40 konkurencji, jako etap przygotowawczy do europejskiej imprezy EuroSkills, przyznanej Budapesztowi w 2018r. Tak organizowane konkursy umiejętności zawodowych służą m.in. zachęcaniu młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych i podejmowaniu decyzji o wyborze kariery zawodowej.


Jednocześnie, organizatorów, sponsorów i zawodników w każdej kolejnej edycji europejskich finałów konkurencji zawodowych EuroSkills – nie trzeba przekonywać, że jakość pracy w każdej konkurencji jest nie tylko ważnym etapem rozwoju umiejętności zawodowych młodych ludzi, ale też elementem ekspansji nowoczesnego przemysłu czołowych sektorów gospodarki. Wszystkim przecież zależy na wprowadzaniu nowoczesnych technologii i narzędzi, aktualnych materiałów przy wykonywaniu popularnych zawodów w UE. Uzyskiwana wysoka jakość pracy – decyduje o panujących standardach na mobilnym, europejskim rynku pracy. Natomiast międzynarodowe współzawodnictwo pokazuje jakość i poziom kształcenia zawodowego w poszczególnych krajach (proces edukacji ustawicznej) i wstępujące różnice w panujących lokalnych standardach zawodowych. Te elementy obrazują wyniki i rezultaty startujących zawodników.
Ewentualne przygotowanie przyszłych eliminacji w Polsce w kwalifikacji Montaż suchej zabudowy dla grupy posiadającej 18-24 lata, będzie bardzo wyrównany. Mam wiele szkół zawodowych, gdzie kształci się wielu dobrych, przyszłych pracowników z grupy – ponad 4 tysięcy absolwentów rocznie, kształconych w nowym zawodzie; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Opr. K.Baranowski 25.04.2016r., Warszawa