You are currently viewing Podręcznik dla szkół zawodowych opracowany przez PSG

Podręcznik dla szkół zawodowych opracowany przez PSG

Ten podręcznik, formalnie dedykowany dla szkół zawodowych budowlanych, został opracowany w 2015r przez PSG przy patronacie i wsparciu:

Treść jest zgodna z wprowadzoną podstawą programową dla Kwalifikacji 01 – przewidzianą dla zawodu:

„Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie”.

Należy nadmienić, iż ten nowy i bardzo popularny zawód, jako jedyny w kraju, posiadał do 2018 roku trzy kwalifikacje zawodowe. Obecnie zredukowane je wyłącznie do jednej kwalifikacji – z elementami efektów cząstkowych. Natomiast podręcznik może dalej być wykorzystywany.