You are currently viewing Pionierskie wydawnictwa dedykowane  dla szkół zawodowych

Pionierskie wydawnictwa dedykowane dla szkół zawodowych

Literatura dla uczących się montażu suchej zabudowy

Polskie Stowarzyszenie Gipsu, w pionierskiej działalności  przygotowało i wydało książki pomocnicze w nauczaniu zawodu na poziomie szkoły zawodowej, wg nowej podstawy programowej z okresu 2011-2016, w ramach reformy systemu edukacji.

W 2012 roku ukazała się wersja drukowana poradników dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Wydawnictwa służyły do przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia programu nauczania i pakietu w wybranych szkołach zawodowych.

NAKŁAD WYCZERPANY

PSG przekazało egzemplarze okazowe dla bibliotek 300 budowalnych szkół zawodowych, w których prowadzone były od września 2012 roku) zajęcia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Z uwagi na duże zainteresowanie nowym zawodem, nasze stowarzyszenie udostępniło zainteresowanym – drugie wydanie w 2013-2014.

Wg informacji opracowanych przez System Informacji Oświatowej MEN zawód ten znajduje się w czołówce najbardziej popularnych zawodów w ZSZ, w którym kształci się ostatnio co 10 tysięcy uczniów we wszystkich rocznikach.