Obchody święta „Dnia budowlanych”, Warszawa, 26.09.2016

Uroczysta sala w hotelu Airport, Okęcie

Gratulacje i podziękowanie za występ Pani Izabeli Trojanowskiej

ZZ Budowlani oraz Krajowy Komitet Organizacyjny przygotował Centralne Uroczystości DNIA BUDOWLANYCH 2019,  w dniu 26.09.2019 w Air Hotel w Warszawie. Partnerami współorganizującymi były  organizacje pracodawców, związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych instytucji polskiego sektora budowlanego 

Udział wzięli przedstawiciele największych organizacji sektora budowlanego oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

Odznaczenie Pana Romana Nowickiego, Prezesa Kongres Budownictwa

Wystąpienie Krzysztofa Baranowskie, Prezesa KBiN - Sekretarza PSG

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2019 stał się okazją do spotkania reprezentantów różnych środowisk budowlanych, mieszkaniowych i przemysłu wyrobów budowlanych, wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw naszego sektora, okazją do pogłębienia integracji osób zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach.

W programie zawarte były wystąpienia okolicznościowe  przedstawicieli środowiska,  Kancelari Prezydenta RP i Premiera.

Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ Budowalni organizator obchodów

Jakub Kus

Krzysztof Baranowski

Odznaczeni

Izabela Trojanowska