O Stowarzyszeniu

11 kwietnia 2016, autor: Polski Gips

logo2

17 lat PSG dla sektora budowlanego

Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania. Stowarzyszenie zostało powołane w 1999 roku a obecnie jego członkami wspierającymi są: Knauf, Siniat (wcześniej Lafarge), Rigips, Norgips oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

PSG należy do Eurogypsum – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Gipsowego, którego głównym celem jest promowanie produktów i systemów gipsowych stosowanych w budownictwie. Od 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Gipsu należy również do Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

http://suchazabudowa.pl/

W latach 2015-2016 zrealizowano pionierski projekt dla branży budowlanej w postaci promocji systemów suchej zabudowy (SSZ) w internecie – www.suchazabudowa.pl

PSG zostało założone w celu propagowania idei suchej zabudowy w Polsce. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia są obecnie czterej najwięksi producenci systemów suchej zabudowy, tj. firmy; KNAUF, NORGIPS, RIGIPS, SINIAT oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Głównym celem PSG jest upowszechnianie wiedzy o gipsie i produktach gipso-pochodnych, szczególnie o płytach gipsowo-kartonowych, ich zastosowaniu systemu suchej zabudowy przy aranżacyjnych powierzchni mieszkalnych (obiekty jednorodzinne i wielorodzinne) oraz komercyjnych (biurowe, sklepowe. przemysłowe). PSG należy do kilku organizacji i realizuje swoje projekty:

  • uczestnictwa w czołowej europejskiej organizacji EuroGypsum w Brukseli – od 2001r

  • uczestnictwa w Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości – branżowej organizacji skupiającej organizacje Pracodawców związanych z budownictwem – od 2005r

  • z ITeE PB w sektorze edukacyjnej, szczególnie w zakresie; certyfikacji, walidacji, recenzji naukowych wydawnictw od 2010r.

  • wprowadzenia nowego zawodu od 2012r. „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” – 3 kwalifikacje, w tym Montaż systemów suchej zabudowy

  • szkolenia nauczycieli i ekspertów z zakresu montażu SSZ.

  • uczestnictwa w projektach przez UE; Leonardo da(2013) Vinci, Erazmus+(2014) i V4Visegrad (2016)

W ostatnich latach, aktywność promocyjna Stowarzyszenia przybierała różne formy.

Najwięcej informacji nt. Systemu Suchej Zabudowy powstało jako teksty zamieszczane w prasie branżowej i wnętrzarskiej. W latach 2001-2008 powstało łącznie kilkaset tekstów, które zostały opublikowane na najbardziej poczytnych czasopismach związanych z branżą budowlaną i wykończeniową. Jednorazowo i cyklicznie, z neutralną ikonografią i insertami w postaci np. encyklopedii gipsu. Przez te lata niezmiennie bardzo dużą popularnością cieszy się, wielokrotnie już przebudowywany serwis www.polskigips.pl – dedykowany suchej zabudowie. Rocznie strony serwisu firmowanego przez Stowarzyszenie odwiedzało ok. 150 tys. unikalnych użytkowników. Archiwalne tekst są zamieszczone na stronie www.polskigips.pl i były wielokrotnie wykorzystywane w wielu serwisach np. muartoraplus.pl czy budowlaniec.pl. W latach 2003-2005 PSG wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) współorganizowało Konkurs Architektoniczny „Gips – Sztuka Wyobraźni”, w którym nagradzane były zespoły projektowe i architekci za najlepsze realizacje architektoniczne ze znaczącym wykorzystaniem technologii suchej zabudowy. Podobne cele przyświecały PSG przy organizacji konkursu dla firm monterskich „Gips – Sztuka Montażu”, nad którym patronat honorowy objął Minister Infrastruktury w 2004.

Pani Ewa Konikowska Dyrektor Departamentu kształcenia DKZiU MEN sekrzetarz K. Baranowski oraz przedstawiciele SSRW Grudzień 2015 - Konferencja z okazji 20-lecia KBiN w siedzibie NOT

Pani Ewa Konikowska Dyrektor Departamentu kształcenia DKZiU MEN sekrzetarz K. Baranowski oraz przedstawiciele SSRW
Grudzień 2015 – Konferencja z okazji 20-lecia KBiN w siedzibie NOT

W 2008 roku Zarząd PSG podjął decyzję o podjęciu współpracy z NOT, polskim organizatorem konkursu umiejętności EuroSkills, doprowadzając do ustanowienia nowej konkurencji EuroSkills w postaci Dry Wall Installer. W tej nowej konkurencji w 2010r. Polska drużyna zajęła srebrny medal w Lisbonie w 2010r. Celem propagacji tego projektu w krajach członkowskich UE jest promocja uzyskiwania wysokich kwalifikacji zawodowych przez młodzież w wieku od 18 do 24 lat., potrzebnych na rynku pracy, głównie w postaci walorów umiejętności praktycznych. Międzynarodowe finały EuroSkills przewidziane są co dwa lata, a najbliższe przewidziane są: w GETEBORGU w 25.11-2.12. 2016r. i w BUDAPESZCIE w 2018r. Na kwalifikacjach narodowych EuroSkills Hungary, w dniu 20.04.16 drużyna PSG uzyskała srebrny medal z montażu SSZ w Budapeszcie.

Wydawnictwa PSG;

  • W 2011r. PSG przygotowało nową pozycje wydawniczą dla rynku wykonawców inwestycji pt.; „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Systemów Suchej Zabudowy” Pozycja ta stanowi tzw. branżowy standard techniczny w środowisku wykonawców i inwestorów. Dystrybucję, już III wydania z 2015r, prowadzi Sekocenbud (www.polskigips.pl).

  • Ważnym przełomowym etapem działań Stowarzyszenia dla sektora kształcenia zawodowego było w 2012 roku pilotażowe opracowanie i przekazanie 40 wyselekcjonowanym szkołom zawodowym o profilu budowlanym poradnika modułowego pt.; Technologia montażu systemów suchej zabudowy w dwóch tomach: uczeń i nauczyciel. Komplet tych archiwalnych poradników, kolejnego poprawionego wydania jest udostępniony na stronie KOWEZIU.

  • Po korektach związanych z nową podstawą programową, opracowano i wydano w 2015 podręcznik dla budowalnych szkół zawodowych pt. Technologa Montażu SSZ przy uzyskanej dotacji MEN. Ponad 300 bibliotek szkolnych otrzymało ten podręcznik.

  • Od 2012 do 2015 rozpowszechniono prawie 3 tys. podręczników modułowych i przedmiotowych.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na edukację na poziomie zawodowym. W pierwszym etapie w 2003 r. akcji „Gips-Dobra Szkoła” przekazano nauczycielom w szkołach budowlanych zakres wiedzy na temat technologii suchej zabudowy. Ostatnio zaktywizowano działania w tym zakresie. W 2011r. przeprowadzono szkolenie nauczycieli z 8 szkół zawodowych oraz w lutym 2013 dla szkół z regionu Pomorza. Przeszkolono również ponad 70 członków SSRW.

Należy nadmienić, iż na zlecenie MPiPS przy współpracy z ITeE z Radomia, w 2013r. został opracowany Standard Kompetencji dla 300 zawodów, w tym dla Montera Systemu Suchej Zabudowy – jako tzw. zawód gospodarczy.W połowie 2014 PSG zawarło porozumienie z SSRW i podjęło współprace między innymi w zakresie podjęcia cyklu szkoleń branżowych z zakresu Systemów Suchej Zabudowy. Eksperci SSRW zakończyli w 2016r. formalną procedurę i zostali mianowani członkami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zakresie zawodu kształcenia ustawicznego [712902].

Na uwagę zasługuje fakt realizacji pionierskiej kampanii medialnej www.suchazabudowa.pl, która trwała w internecie od 16.04 do 24.10.2015r. Kampania jest nadal kontynuowana w 2016 i stanowi pionierski projekt dla branży budowlanej. Celem tego działania była promocja i przedstawienie wielu zalet i cech SSZ dla wielu setek tysięcy internautów.

Funkcje Prezesa Zarządu PSG w ostatniej kadencji piastował Pan Jarosław Paruzel, a Pan Krzysztof Baranowski zajmuje stanowisko Sekretarza Generalnego. Na nową dwuletnią kadencji 2016-2018 prezesem został Pan Robert Boroszko, natomiast Wiceprezesem Pan Jarosław Milewski.

Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa, maj 2016 roku

ul. Mokotowska 4/6 lok. 313, 00-641 Warszawa

tel.: 022 825 28 23, e-mail: sekretarz@polskigips.pl

Więcej informacji na temat systemów suchej zabudowy na stronch producentów:

KNAUF | NORGIPS RIGIPS | SINIAT