You are currently viewing Modułowy Program – Monterów Systemów Suchej Zabudowy

Modułowy Program – Monterów Systemów Suchej Zabudowy

Modułowy program i e-pakiet w edukacji pozaformalnej i nieformalnej montera Systemów suchej Zabudowy. (Opracowanie: Katarzyna Sławińska, Małgorzata Sołtysiak, Krzysztof Symela).

Książka do pobrania bezpłatnie w zakładce „do pobrania”.