You are currently viewing Minimalna Stawka Kalkulacyjna wynagrodzenia w budownictwie na 2021 rok

Minimalna Stawka Kalkulacyjna wynagrodzenia w budownictwie na 2021 rok

Zgodnie z Porozumieniem organizacji sektora budownictwa i obsługi nieruchomości przedstawiamy Państwu Minimalną stawkę kalkulacyjną wynagrodzenia w budownictwie oraz gospodarowaniu nieruchomościami w Polsce w 2021 roku. Stawka rekomendowana przez Porozumienie dotyczy  roboczogodziny w w/w sektorach używanej w kalkulacji kosztów zamówień publicznych. Stawka obejmuje wysokość minimalnego godzinowego wynagrodzenia w 2021 r., oraz obowiązujące narzuty podstawowe i narzuty uzupełniające. Stawka nie uwzględnia kosztów ogólnych (np. zarządu).