You are currently viewing Eksperci w EuroSkills

Eksperci w EuroSkills

  • Post author:
  • Post category:Konkursy

Polskie Stowarzyszenie Gipsu czynnie wspierało konkursy umiejętności praktycznych  -EuroSkills od 2008 r. Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT będącej w strukturze organizacyjnej EuroSkills, a postulowany przez PSG, nowa konkurencja Dry Wal Systems  została wprowadzona do programu konkursu. Kontynuacja naszej aktywności przejawiała się w technicznym projekcie przygotowania przebiegu nowej konkurencji dla europejskich uczestników .W 2010 r. uczestnicy konkursu, przygotowywani przez PSG,  uzyskali medal w Lizbonie w konkurencji – Suchej Zabudowy. Szefem ( Chief expert) tej nowej konkurencji został powołany Paweł Kocemba, członek Technicznej Grupy Roboczej PSG. Prace przygotowawcze i organizacyjne kierowane przez polskiego delegata – trwały 10 miesięcy.

W 2018 r na międzynarodowym konkursie Euroskills w Budapeszcie ważną nominacje na stanowisko eksperta/sędziego uzyskał przedstawiciel PSG – Krzysztof Baranowski. Uczestnictwo w pracach komisji sędziowskiej tej konkurencji dało wiele istotnych i praktycznych informacji nt .organizacji, przebiegu i kryteriów oceny prac konkursowych na 6 etapach ocen cząstkowych. Raport z przebiegu tej procedury został przekazany do FRSE, która jest powołaną instytucją narodową do realizacji tego projektu i przygotowującą drużynę narodową.