Copyright

11 kwietnia 2016, autor: Polski Gips

Serwis informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (w skrócie PSG) – dostępny na domenach: www.polskigips.pl; www.polskigips.com.pl; www.polskigips.org; www.polskigips.org.pl , zwany dalej serwisem internetowym – koncepcja, teksty i fotografie, nazwa oraz logo Stowarzyszenia są własnością Polskiego Stowarzyszenia Gipsu, zwanego dalej Właścicielem i chronione obowiązującym w Polsce prawem autorskim.

Wykorzystane w serwisie znaki firmowe, nazwy produktów i ich zdjęcia należące do firm: Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych (ISCMOiB, dawniej: Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych), Knauf Sp. z o. o., Lafarge Gips Sp. z o. o., Norgips Sp. z o. o. Sp. k., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. zostały użyte za wiedzą i pozwoleniem tych firm.

Żadna część tego serwisu internetowego nie może być kopiowana, powielana lub rozpowszechniana bez zgody właściciela. Sposób opracowania grafik i stron www jest chroniony prawem autorskim i ich kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody Właściciela serwisu. Właściciel serwisu internetowego rezerwuje sobie równocześnie prawo do zmian wszelkich zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym innym zakresie i dowolnie wybranym terminie.

Inne zastrzeżenia
Użyte w serwisie internetowym informacje o produktach (w postaci opisów, zdjęć i grafik) są jedynie ogólną informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Użyte kolory, faktury, wnętrza są jedynie aranżacją studyjną lub symulacją komputerową występujących w rzeczywistości produktów i wnętrz i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W żadnym wypadku Polskie Stowarzyszenia Gipsu nie będzie odpowiadało za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem urządzeń, materiałów, sprzętu domowego lub innych wartości materialnych i niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie internetowym Polskiego Stowarzyszenia Gipsu informacji.