CERTI VET

4 maja 2016, autor: Polski Gips

CertivetProjekt finansowany z Erazmus + , planowane zakończenie realizacji w 2016 r.

PSG jest członkiem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości i jej przedstawiciel czynnie uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu CertiVet z ramienia KBiN. Partnerami projektu są firmy z; Francji, Polski i Rumunii.

Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Strategic Partnership for vocational education and training

EUROPEAN MODEL OF THE VET TRAINERS’ COMPETENCES DEVELOPMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR – COMPCON


Nazwa Projektu
; EUROPEJSKI MODEL ROZWOJU KOMPETENCJI TRENERÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO W SEKTORZE BUDOWLANYM – COMPCON

Nr Wniosku; “Certified VET trainer in the construction sector (CertiVet)”

2014-1-PL01-KA202-003624, ERAZMUS+

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Zatwierdzony w dniu 22.08.14 projekt zmierza do określenia międzynarodowych warunków standardu dla trenera/nauczyciela praktycznego zawodu w budownictwie – na przykładzie usług robót wykończeniowych (Systemy Suchej Zabudowy), jako rozszerzenie zakończonego projektu SkillsUp z 2011/2012.

Efektem końcowym w/w projektu będzie opracowanie ogólnego opisu standardu kwalifikacji trenera/tudora w UE. Efektem projektu będzie opracowana procedura oraz etapy:

  • forma i wymagania egzaminu praktycznego i teoretycznego,

  • walidacja i certyfikacja.

Opracowany z partnerami model pilotażowy, polega na nadaniu tytułu wyselekcjonowanej grupie z zakresu kwalifikacji Montażu Systemów Suchej zabudowy, będzie stanowić wzór postępowania dla pozostałych kwalifikacji w budownictwie.