You are currently viewing BIM, Współpraca, Chmura w Polskim budownictwie

BIM, Współpraca, Chmura w Polskim budownictwie

Jak zmienią się świadomość i wykorzystanie BIM w Polsce?

Bieżący raport pokazuje, że BIM staje się coraz popularniejszy na polskim rynku architektonicznym i budowlanym. Wśród architektów (grupa badana w 2015 i 2019) wskazuje na wyraźny wzrost zarówno świadomości (76% w 2019 w porównaniu do 46% w 2015), jak i korzystania z BIM w pracy zawodowej (43% w 2019 w porównaniu do 25% w 2015).

Świadomość BIM jest odpowiednio niższa grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%) Przy czym respondenci zgodnie oceniają, że świadomość wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny rośnie. Jedynym wyjątkiem są legislatorzy, gdzie wiedza, zgodnie z oceną badanych, spadła.

Badanie jest kontynuacją podobnego raportu przeprowadzonego w 2015 roku. W związku z tym możliwa jest analiza porównawcza części danych.