You are currently viewing Analiza rynku budowlanego oraz trendów rozwojowych w budownictwie

Analiza rynku budowlanego oraz trendów rozwojowych w budownictwie

  • Post author:
  • Post category:Artykuly

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTACJI DOTYCZĄCYCH POTRZEB KWALIFIKACYJNYCH RYNKU BUDOWLANEGO ORAZ TRENDÓW ROZWOJOWYCH  W  BUDOWNICTWIE  W  ZAKRESIE  KWALIFIKACJI ISTNIEJĄCYCH, NOWYCH KWALIFIKACJI RYNKOWYCH I POWIĄZANYCH Z KRAJOWYMI INTELIGENTNYMI SPECJALIZACJAMI.

Poniższe analizy dotyczące potrzeb kadrowych i kwalifikacyjnych rynku budowlanego należy odczytywać w kontekście rozwoju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, która w pierwszym kwartale  i na początku drugiego kwartału 2020 r. przybrała rozmiary globalne i wywołała negatywne skutki we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w budownictwie. Trudno dziś powiedzieć, czy potrzeby kadrowe i kwalifikacyjne w sektorze budownictwo spowodowane wyhamowaniem gospodarki i jej powolnym rozruchem wróci w dłuższej perspektywie (przewiduje się: 1-2 lata) do poziomu sprzed epidemii, czy raczej świat i Polska obudzi się w zupełnie nowej rzeczywistości społeczno-gospoczej , trudnej dziś do przewidzenia.

Warunki prowadzenia procesu budowlanego uległy ograniczeniom epidemicznym i dotknęły pracowników sektora, w którym stopień automatyzacji  proces6w budowlanych  jest  znikomy,  a praca zdalna    prawie    nie możliwa,     za    wyjątkiem     niektórych     etapów     projektowania ,     kierowania i konsultowania przebiegu budowy oraz rozliczania inwestycji budowlanej.

Obecnie w obliczu zagrożenia epidemicznego kluczowe dla powodzenia  inwestycji  budowlanej  jest bezpieczeństwo pracowników budowlanych wszystkich szczebli.

Autorzy:

dr inż. Krzysztofa Symela,

dr Ireneusz Woźniak

Warszawa, kwiecień 2020