Monter suchej zabudowy zawodem XXI wieku


  

16 października odbędzie się kolejna edycja Gypsum Forum, tym razem poświęconego trendom w budownictwie: renowacji, efektywności zasobów i recyklingowi. Spotkanie przedstawicieli Eurogypsum oraz wszystkich zainteresowanych zmianami zachodzącymi we współczesnym budownictwie odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. 

PROGRAM

 W maju 2013 roku ukazały się nowe wersje poradników: dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w kwalifikacji B.5.

Książki są dostępne w sprzedaży wysyłkowej obsługiwanej przez Drukarnię Attyla. Od maja 2013 roku PSG rozsyłało bezpłatne egzemplarze poradników i informacje o warunkach ich zakupu do 300 szkół zawodowych, w których prowadzone są (od września 2012 roku) zajęcia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy.

więcej informacji

   

Polskie Stowarzyszenie Gipsu uczestniczy w realizacji pilotażowego programu transferu innowacji “Supporting system for nonformal and informal learning for low–skilled workers”, finasowanego przez fundusze unijne.
Liderem projektu jest radomski Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. PSG jako partner zapewnia w projekcie wsad merytoryczny - pakiety do nauczania zawodu monter suchej zabudowy. 
Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) i wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.
więcej o projekcie

Founded in 1999, Polish Gypsum Association (PGA) is a national association, based in Warszawa and registered in a polish commercial court.

Its role is to promote the interest of the national gypsum industry. The supporting members are ICiMB, Knauf, Lafarge, Norgips and Saint–Gobain.

Our approach is to respond: technical, environmental, architectural and education needs. PGA is a member of EUROGYPSUM and Construction & Real Estate Confederation. 

PGA is initiating information and communication programmes through joint projects on relevant technical, economic and legal matters, such as: promoting Dry Wall System in Poland, developing new skills - Dry System Installer - in formal education procedures, developing standard and education materials for DWS Installer, creating new standard of quality for Dry Wall System projects and contacts, preparing programs of training for different levels of the participants education.

2013-11-27
Admin

© 2011 Polskie Stowarzyszenie Gipsu ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa

Copyright | Polityka Prywatności | Poprzednia wersja serwisu | Kontakt